Veřejná konzultace „Regulace profesí – nezbytnost či překážka?“

Zdroj: 
I v BOZP je řada regulovaných profesí (odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik, koordinátor BOZP na staveništi aj.), proto doporučujeme seznámit se s následující výzvou.

Vážená veřejnosti, vážení zaměstnavatelé, podnikatelé a OSVČ, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při realizaci veřejné konzultace „Regulace profesí – nezbytnost či překážka?“, kterou připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Česká republika patří mezi země s relativně silnou regulací pracovního trhu. Svědčí o tom i celkový počet profesí, na jejichž výkon jsou českým právem kladeny normativní požadavky – tzv. regulovaná povolání (seznam v ČR aktuálně regulovaných profesí naleznete na webu uok.msmt.cz). Ačkoliv se již v minulosti podařilo odstranit některé překážky, které mohou zaměstnancům či zaměstnavatelům působit potíže, z celoevropského srovnání regulace profesí v ČR stále vychází jako rigidní. U řady profesí jsou uplatňovány požadavky, které mohou být považovány za neopodstatněné či nepřiměřené a které komplikují přístup k výkonu povolání. Současný stav tak negativně ovlivňuje mj. flexibilitu pracovního trhu či konkurenceschopnost českého hospodářství. Na druhou stranu je zároveň nezbytné náležitě zohlednit ochranu veřejných zájmů, jako jsou bezpečnost, zdraví či ochrana spotřebitele.

Obracíme se proto na vás – představitele asociací zaměstnavatelů, podnikatelů a živnostníků, jejichž činnosti se daná úprava přímo dotýká – s žádostí o zprostředkování stanoviska, zkušeností a doporučení z praxe členů vašich sdružení. Doporučte jim, prosím, aby využili této příležitosti a upozornili nás, kterými požadavky dle jejich názoru současná právní úprava klade nepřiměřené či neodůvodněné překážky jejich podnikání a které jsou naopak účelné. Svůj názor nám mohou sdělit prostřednictvím jednoduchého dotazníku. Výsledky veřejné konzultace budou zohledněny při procesu revize a zjednodušování právní úpravy a odstraňování nepřiměřených požadavků kladených na jednotlivé profese. Jde o jedinečnou šanci využít příležitost, kdy bude v rámci implementace novely směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací otevřena ke změně celá řada souvisejících zákonů i vyhlášek. Proto Vás zároveň žádáme o pomoc při šíření této výzvy. Názor vás, podnikatelů a zaměstnavatelů, je pro nás klíčový.   

Veřejná konzultace probíhá do 15. června 2014. Vyhodnocení vašich názorů, postojů, rad a doporučení bude zveřejněno na webových stránkách MŠMT a MPO.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Ing. Vladimír Bärtl
náměstek ministra 
Ministerstvo průmyslu a obchodu                                                                    

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, PhD.
náměstek ministra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail