Veřejná diskuse k dlouhodobým základním směrům výzkumu

Zdroj: 

Rada pro výzkum a vývoj vyhlásila dne 7.7. 2004 veřejnou diskusi k návrhům dlouhodobých základních směrů výzkumu, která potrvá do 15.9. 2004. Své připomínky, náměty a doporučení můžete posílat na adresu uvedenou v článku.

Rada pro výzkum a vývoj vyhlásila dne 7.7. 2004 veřejnou diskusi k návrhům dlouhodobých základních směrů výzkumu (dále DZSV), která potrvá do 15.9. 2004. Současně s veřejnou diskusí je návrh dlouhodobých základních směrů výzkumu rozesílán správcům rozpočtových kapitol k připomínkám. Návrh bude po úpravách předložen vládě.

Čím jsou a mají být DZSV?

DZSV svou významností, způsobem zpracování musí mít charakter základních vstupů pro vypracování návrhu národní politiky výzkumu a vývoje, popřípadě pro přípravu návrhů na její změny. Musí jít o zásadní tématické nebo průřezové (systémové) problematiky, o jejichž zabezpečení rozhoduje vláda. Nemohou to tedy být dílčí, izolované problémy, které jsou v podstatě zabezpečeny stávajícími nástroji podpory výzkumu a vývoje v ČR (výzkumnými programy, záměry, platnými právními předpisy apod.). Velký důraz při vymezování pojetí DZSV byl kladen na jejich významnost, která musí být a je hodnocena především z hlediska potenciálních přínosů pro ekonomiku a společnost při aplikaci výsledků navrhovaného DZSV.

Odborné komise vypracovaly návrhy tématických DZSV podle následující jednotné osnovy:

• Charakteristika problému, příslušného DZSV
• Současný stav v ČR, nedostatky, rizika, příležitosti
• Stav v zahraničí
• Předpoklady ČR pro úspěšné vyřešení DZSV a využití jeho výsledků
• Návrhy opatření (organizační, finanční, právní, změny programů VaV, mezinárodní spolupráce apod.)

Návrhy průřezových (systémových) DZSV byly zpracovány podle mírně zjednodušené osnovy.
Tématický směr T 10 “Bezpečnostní výzkum” vypracoval sekretariát RVV. Tématické směry T5 "Materiálový výzkum", T 6 “Metody a technologie pro informační společnost” a T 9 “Česká ekonomika ve světě – příležitosti a ohrožení” předkládají odborné komise bez projednání v RVV.

Pokyny pro veřejnou diskusi

Do veřejné diskuse se předkládají následující DZSV:

Tématické DZSV:

• T 1 Ochrana biodiverzity v kontextu globální změny klimatu a krajinné ekologie
• T 2 Molekulárně a buněčně biologické přístupy v biomedicíně, biotechnologii, potravinářství a šlechtění
• T 3 Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů
• T 4 Výzkum pro konkurenceschopné strojírenství
• T 5 Materiálový výzkum
• T 6 Metody a technologie pro informační společnost
• T 7 Populační vývoj a lidský potenciál v ČR: souvislosti, rizika, výzvy
• T 8 Historicko kulturní reflexe české společnosti
 T 9 Česká ekonomika ve světě – příležitosti a ohrožení
• T 10 Bezpečnostní výzkum

Průřezové (systémové) DZSV:

• P 1 Zvýšení výkonnosti a efektivnosti českého VaV
• P 2 Rozvoj lidských zdrojů
• P 3 Velké výzkumné infrastruktury pro český výzkum a vývoj

V rámci veřejné diskuse zasílejte připomínky, náměty a doporučení nejpozději do středy 15. září 2004 na adresu dosoudilova.milena@vlada.cz. Při zpracování připomínek respektujte skutečnost, že DZSV jsou jedním ze vstupů pro národní politiku výzkumu a vývoje ČR a pro její případné korekce. Připomínky, náměty a doporučení by měly mít především následující charakter a obsah:

• navrhovaný tématický nebo průřezový DZSV zařadit, ale upřesnit (konkretizovat, doplnit) příslušnou část jeho návrhu a uvést jak;
• navrhovaný tématický nebo průřezový směr DZSV nezařazovat a uvést proč zpochybněním nebo vyvrácením některých tvrzení v návrhu DZSV (stav v ČR, stav zahraničí, přínosy pro ČR, návrhy opatření);
• zařadit jiný, nový DZSV a návrh stručně zdůvodnit v několika bodech osnovy zpracování DZSV (stav v ČR, stav zahraničí, přínosy pro ČR, návrhy opatření).

Více informací na www.vyzkum.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail