Věda a výzkum

02.07.2009
Zdroj:
Článek poskytuje přehled nových projektů, které byly zpracovány do Informačního systému podpůrných a výzkumných projektů.
22.05.2009
Severní Evropa je proslulá svou prací ve prospěch ochrany životního prostředí. Výzkumná rada Norska oznámila, že poskytne osmi národním výzkumným centrům financování na vývoj technologií šetrných k životnímu prostředí. Každé centrum dostane až 20 miliónů NOK (2,26 mil. EUR) ročně po dobu 5 let.
30.04.2009
Článek seznamuje s reformou výzkumu a vývoje v České republice v roce 2009 a jejími strategickými dokumenty.
02.04.2009
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)
02.04.2009
V článku chceme upozornit na důležitou iniciativu evropských výzkumných pracovníků, vedoucí k nutnému zvýšení prestiže výzkumu v Evropě. Nový přístup k výzkumu, posílení inovačního a kreativního potenciálu evropských občanů – to jsou nejdiskutovanější témata posledního období - jak na úrovní celoevropské, tak národní v rámci jednotlivých členských států.
27.03.2009
Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (dále jen 7.RP) si dává za svůj prvořadý cíl získat v oblasti výzkumu ve světě vedoucí postavení a současně se zaměřit na zajištění odpovídajícího zapojení MSP do výzkumu.
27.02.2009
Českému předsednictví v Radě EU je věnováno hodně pozornosti jak v tisku, tak v mediích, kde jsou přinášeny zprávy z průběhu jednotlivých jednání vedených našimi představiteli v rámci EU. Nejinak tomu je i v agendě výzkumu a vývoje.
17.02.2009
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)
25.12.2008
Rámec a význam výzkumu BOZP v České republice a Evropské unii
09.12.2008
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)
02.12.2008
Již desátým rokem vychází „Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice“, který je opět sestaven z veřejně dostupných údajů a podkladů a materiálů, jež poskytla Rada pro výzkum a vývoj i jednotliví správci rozpočtových kapitol.
28.04.2008
Zdroj:
Je tomu něco přes rok, kdy se příspěvková organizace Výzkumný ústav bezpečnosti práce stal veřejnou výzkumnou institucí podle nového zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
11.01.2008
Zdroj:
Česká republika i v roce 2007 dokázala, že umí úspěšně čerpat finanční prostředky na lidské zdroje z Evropského sociálního fondu (ESF), neboli že splnila tzv. pravidlo n+2. Ve všech třech programech ESF bylo v prosinci 2007 vyčerpáno celkem 4.945,7 mld. Kč, tj. více než 7násobný růst proti září 2006 (celkem 686,8 mil. Kč).
26.11.2007
Zdroj:
Jak se daří tomuto mimořádnému projektu, řešenému konsorciem různých subjektů, v letošním roce?
04.06.2007
Zdroj:
Aktuální vydání bulletinu "Svět práce a kvalita života".
17.04.2007
Zdroj:
V souvislosti se společenskými změnami, se snahami o udržitelný rozvoj lidské společnosti, s globalizací a celosvětovými trendy ve světě práce si pokládáme řadu otázek. Jak se odrážejí tyto změny ve vnímání samotných pracovníků? Jak se odrážejí v hodnotovém systému lidí? Jak hodnotí svůj pracovní život?
28.08.2006
Zdroj:
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v současné době pracuje na projektu, jehož cílem je komplexní aplikace terminologického slovníku BOZP do rozhraní „wiki“ spolu s dalšími moderními prvky, které pole bezpečnosti práce zefektivní a zpopularizují. Projekt čtenářům BOZPinfo představí jeho vedoucí PhDr. Milada Švecová. Na otázky o samotné filozofii a podstatě dnes již encyklopedického „monstra“ Wikipedie, odpovídá zakladatel její české mutace, Miroslav Malovec.
07.03.2006
Zdroj:
Komisař Evropské Unie pro vědu, Janez Potočnik, uvedl, že soukromý sektor zaostává v investicích do vědy a výzkum za zeměmi mimo EU. Ty zvyšují své výdaje mnohem rychleji.
09.01.2006
Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci.
14.10.2005
Pokud někdy hledáte volně dostupné informace různé tématiky a nevíte, kam se na Internetu uchýlit, nevěšte hlavu, protože existuje Wikipedia (http://wikipedia.org), která je celosvětovou, mnohojazyčnou encyklopedií. Navíc svobodnou.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail