Věda a výzkum

03.12.2010
Zdroj:
V tomto roce skončil výzkumný záměr, který byl řešen Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. v letech 2004 – 2010. Výzkumný záměr byl koncipován tak, aby jeho řešení přispělo k poznání vlivů socioekonomických faktorů na BOZP, faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek na bezpečný a spolehlivý výkon pracovních činností, k nalezení vhodných nástrojů pozitivně ovlivňujících postoje lidí k BOZP a jejich chování. Výstupy z výzkumné činnosti zachycují současnou úroveň poznání a znalostí vnějších mechanizmů, zákonitostí, světových i domácích trendů, příčin, následků a souvislostí vývoje BOZP. Obsahují návrhy na řešení a vhodná systémová opatření i nástroje pro predikování vývoje BOZP v závislosti na změnách vybraných vnějších i vnitřních podmínek.
16.07.2010
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).
17.11.2009
V červnu skončilo předsednictví ČR v Radě EU. Výzkum a vývoj má za sebou dlouhý seznam jednání na nejrůznějších úrovních a nyní nastává čas jeho hodnocení jak z českého pohledu, tak z pohledu Evropské komise. Jsou kladeny otázky, jak byly splněny všechny úkoly a priority v oblasti výzkumu, hodnotí se přínosy uspořádaných akcí v uplynulém období i jejich dopady na další utváření Evropského výzkumného prostoru (ERA, European Research Area).
08.10.2009
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).
04.09.2009
Zdroj:
Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací a následně pak ekonomická krize otevřely řadu problémů, o nichž se dlouhá léta v ČR mlčelo.
14.08.2009
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)
02.07.2009
Zdroj:
Článek poskytuje přehled nových projektů, které byly zpracovány do Informačního systému podpůrných a výzkumných projektů.
22.05.2009
Severní Evropa je proslulá svou prací ve prospěch ochrany životního prostředí. Výzkumná rada Norska oznámila, že poskytne osmi národním výzkumným centrům financování na vývoj technologií šetrných k životnímu prostředí. Každé centrum dostane až 20 miliónů NOK (2,26 mil. EUR) ročně po dobu 5 let.
30.04.2009
Článek seznamuje s reformou výzkumu a vývoje v České republice v roce 2009 a jejími strategickými dokumenty.
02.04.2009
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)
02.04.2009
V článku chceme upozornit na důležitou iniciativu evropských výzkumných pracovníků, vedoucí k nutnému zvýšení prestiže výzkumu v Evropě. Nový přístup k výzkumu, posílení inovačního a kreativního potenciálu evropských občanů – to jsou nejdiskutovanější témata posledního období - jak na úrovní celoevropské, tak národní v rámci jednotlivých členských států.
27.03.2009
Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (dále jen 7.RP) si dává za svůj prvořadý cíl získat v oblasti výzkumu ve světě vedoucí postavení a současně se zaměřit na zajištění odpovídajícího zapojení MSP do výzkumu.
27.02.2009
Českému předsednictví v Radě EU je věnováno hodně pozornosti jak v tisku, tak v mediích, kde jsou přinášeny zprávy z průběhu jednotlivých jednání vedených našimi představiteli v rámci EU. Nejinak tomu je i v agendě výzkumu a vývoje.
17.02.2009
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)
25.12.2008
Rámec a význam výzkumu BOZP v České republice a Evropské unii
09.12.2008
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)
02.12.2008
Již desátým rokem vychází „Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice“, který je opět sestaven z veřejně dostupných údajů a podkladů a materiálů, jež poskytla Rada pro výzkum a vývoj i jednotliví správci rozpočtových kapitol.
28.04.2008
Zdroj:
Je tomu něco přes rok, kdy se příspěvková organizace Výzkumný ústav bezpečnosti práce stal veřejnou výzkumnou institucí podle nového zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
11.01.2008
Zdroj:
Česká republika i v roce 2007 dokázala, že umí úspěšně čerpat finanční prostředky na lidské zdroje z Evropského sociálního fondu (ESF), neboli že splnila tzv. pravidlo n+2. Ve všech třech programech ESF bylo v prosinci 2007 vyčerpáno celkem 4.945,7 mld. Kč, tj. více než 7násobný růst proti září 2006 (celkem 686,8 mil. Kč).
26.11.2007
Zdroj:
Jak se daří tomuto mimořádnému projektu, řešenému konsorciem různých subjektů, v letošním roce?

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail