V zimě láká Evropa nejen na lyže, ale i za prací

Zdroj: 
Přemýšlíte o brigádě v zemích Evropské unie a nechcete čekat do léta? Jste právě nezaměstnaní a rádi byste si přes zimu přivydělali? Nebo byste zkrátka jen chtěli spojit práci se zábavou? Sezónní práce jsou vhodným a stále oblíbenějším typem pracovního poměru, zvlášť pokud chceme trochu více zdokonalit cizí jazyk, vylepšit si finanční rozpočet a přitom nechceme odcestovat na delší dobu.

Přemýšlíte o brigádě v zemích Evropské unie a nechcete čekat do léta? Jste právě nezaměstnaní a rádi byste si přes zimu přivydělali? Nebo byste zkrátka jen chtěli spojit práci se zábavou? Sezónní práce jsou vhodným a stále oblíbenějším typem pracovního poměru, zvlášť pokud chceme trochu více zdokonalit cizí jazyk, vylepšit si finanční rozpočet a přitom nechceme odcestovat na delší dobu. Ideální volbou v zimním období je bezesporu možnost pracovat ve vyhlášených lyžařských střediscích.

Mezi státy, které v současnosti tuto lákavou možnost nabízejí, se na přední místa řadí hlavně Rakousko, Francie, Itálie a Německo. Nejvíce pracovních příležitostí se objevuje v gastronomii a nechcete-li pracovat přímo v kuchyni, v nabídce je celá škála dalších hotelových pozic – pokojské, recepční, úklidoví pracovníci, číšníci a barmani. Ti, kteří upřednostňují spíše pobyt na čerstvém vzduchu, zároveň rádi a zdatně lyžují, mohou sehnat práci jako lektoři lyžování, snowboardingu, případně jako obsluha lyžařských vleků.

Rozhodnete-li se pro některou z uvedených variant, je třeba si před svým odjezdem zjistit, jaké dokumenty si musíte obstarat a seznámit se s podmínkami Vašeho pracovního pobytu v dané zemi. Pro snazší orientaci vám v následujících přehledech nabízíme důležité a užitečné informace k jednotlivým státům.

Kde lze najít nabídky sezónních prací v zemích EU?

Sezónní práce a brigády jsou zveřejňovány na celoevropských internetových vyhledávačích. Jejich ucelený přehled naleznete na stránkách EURES - http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/sezonawww.eures.europa.eu.

Co je třeba zařídit pro pracovní povolení na sezónní práce za hranicemi ČR?

Dánsko

 • Prvotní žádost o sezónní práce se podává výhradně prostřednictvím on-line formuláře
  na http://www.seasonalwork.dk.
 • Dánsko uplatňuje přechodné období na volný pohyb pracovních sil. V praxi to znamená, že zaměstnavatel i žadatel musí vyplnit speciální formulář (obvykle zaměstnavatel

Francie

 • Občané ČR potřebují pro práci ve Francii pracovní povolení, bez kterého nesmí zahájit pracovní činnost. O pracovní povolení žádá zaměstnavatel ve Francii (ne zaměstnanec) u místního úřadu práce. K žádosti o vydání povolení musí zaměstnavatel předložit životopis uchazeče o práci, zdůvodnění proč chce zaměstnat cizince (vyjma 150 pozic uvolněných ke konci roku 2007), kopii pasu a doklady o firmě.
 •  Druh pracovního povolení závisí na délce trvání pracovní smlouvy. Smlouva na dobu kratší 1 roku, tzv. dočasné pracovní povolení (ATP), se vydává na dobu 9 měsíců a může být prodlouženo. Platnost povolení k pobytu je shodná s pracovním povolením.
 • Dočasné pracovní povolení neumožňuje změnit zaměstnavatele.

Itálie

 • Pro pracovní pobyt je třeba získat číslo sociálního zabezpečení - codice fiscale, a to na příslušném finančním úřadě (více na http://www.agenziaentrate.it).
 • Při pobytu delším než 3 měsíce musíte zažádat na oddělení místní cizinecké policie nebo na pověřeném poštovním úřadě o průkaz o pobytu – více na http://www.portaleimmigrazione.it

 Německo

 • Čeští státní příslušníci mohou v Německu pracovat až 4 měsíce v kalendářním roce jako sezónní zaměstnanci. Zprostředkování je omezeno na pracovní činnost v zemědělském a lesním hospodářství, v pohostinství a hotelech, na zpracování ovoce a zeleniny, zpracování dřeva
  na pilách.
 • Žádost o přijetí sezónního zaměstnance podává zaměstnavatel společně s pracovní smlouvou a vlastnoručně podepsaným příslibem přijetí do zaměstnání na místně příslušného německého úřadu práce - Agentur für Arbeit - http://www.arbeitsagentur.de/.
 • Pro všechny pobyty delší než 3 měsíce potřebují čeští občané povolení k pobytu EG (ES), které je udělováno příslušným cizineckým úřadem německého bydliště. Toto je nutno
  zažádat během 3 měsíců. Pokud předpokládaný pobyt překročí 1 měsíc, je nutné ohlásit pobyt okamžitě po příjezdu příslušnému cizineckému úřadu.

 Rakousko

 • Je třeba vyřídit pracovní povolení – “Beschäftigungbewilligung“, to trvá cca 6 týdnů, může být zkráceno pro sezónní pracovníky – vždy musí první krok udělat zaměstnavatel a požádat o povolení rakouský úřad práce AMS. Obecně platí, že udělování pracovních povolení je závislé na výši stanovených kvót tzn. na procentickém podílu cizinců na trhu práce v regionu v závislosti na situaci na trhu práce v daném regionu, tj. míra nezaměstnanosti a struktura nezaměstnaných dle profesí.
 • Speciální sezónní pracovní povolení - “Saisonbewilligung“ je udělováno na dobu 6 měsíců a může být prodlouženo až na 9 měsíců. Kvalifikace pro sezónní práci není ze strany AMS - rakouských úřadů práce přezkoumávána, vše je čistě na uvážení zaměstnavatele.
 • Studenti studující v ČR potřebují v Rakousku pracovní povolení. Vzhledem ke krátkodobému trvání pracovního poměru pro ně přichází v úvahu pouze sezónní práce v zemědělství, lesnictví a turismu. Pro české studenty na rakouských školách platí hranice výše výdělku bez pracovního povolení, která je každoročně aktualizovaná. Pro letošní rok činí max. 341,16 Euro za měsíc, což je tzv. "Geringfügigkeitsgrenze" tzn. hranice pod níž nepřispívá
  do systému zdravotního a sociálního pojištění.

Jak velká jazyková vybavenost je třeba?

Dánsko

vyžaduje se komunikativní znalost angličtiny

Francie

vyžaduje se komunikativní znalost francouzštiny

Itálie

nutná alespoň základní znalost italštiny

Německo

nutná základní znalost němčiny

Rakousko

nutná základní znalost němčiny

Jaký typ pracovní smlouvy pro sezónní práce je třeba uzavřít?

Dánsko

 • Už před odjezdem do Dánska bychom měli mít k dispozici podepsanou smlouvu od zaměstnavatele

Francie

 • Zaměstnavatel musí mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu kratší 1 roku. Jedná se o tzv. pracovní povolení ATP, které se vydává na dobu 9 měsíců. (Může být prodlouženo.)

Itálie

 • Zaměstnavatel je povinen předložit zaměstnanci podepsané vyjádření obsahující informace o pracovně právních a mzdových podmínkách

Německo

 •  Žádost o přijetí jako sezónního zaměstnance podává zaměstnavatel společně s pracovní smlouvou a vlastnoručně podepsaným příslibem přijetí do zaměstnání na místně příslušném německém úřadu práce - Agentur für Arbeit - http://www.arbeitsagentur.de/.

Rakousko

 • Pracovní smlouvu je možno uzavřít písemně, ústně nebo mlčky. 
 • Zaměstnavatel musí zaměstnanci předat tzv. Dienstzettel – pracovní kartu, která písemně a poměrně podrobně stvrzuje smluvní podmínky pracovního vztahu.

Oblast plateb zdravotního a sociálního pojištění a daní?

Dánsko

 • Sezónní pracovníci se musí zaregistrovat v národním registru Folkeregisteret v místě pobytu za účelem přechodné odpovědnosti k odvodům daní.
 • Při pobytu delším než 3 měsíce je třeba požádat o pobytové povolení u místního správního úřadu „ statsamt“.
 • Více k pojištění a registracím na www.seasonalwork.dk – Seasonal work - Social security, Tax.

Francie

 • Získání sociálních dávek ve Francii závisí na splnění přísných kritérií, platných pro české občany. Více informací na http://www.social.gouv.fr/.
 •  Zaměstnanci ve Francii mají povinnost odvádět daně z příjmu francouzskému daňovému úřadu za podmínky, že v zemi setrvají déle než 6 měsíců. Každý pracující je rovněž povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy, průměrná výše je 23 %.

Itálie,
Nizozemí,
Rakousko,
Španělsko,
Velká Británie

 • Platí obecný systém koordinace sociálního zabezpečení v EU, zamezení dvojího zdanění – používá se metoda vynětí.
 • V Rakousku navíc platí pravidlo, že překročí-li příjem částku 341,16 Euro za měsíc, začíná zaměstnanec a zaměstnavatel přispívat do rakouského zdravotního a sociálního systému. Tímto má ovšem i nárok využívat jeho výhod.

Německo

 • Jako zaměstnanec v Německu jste automaticky ze zákona sociálně pojištěn. Poté, co jste si vybrali zdravotní pojištění (Krankenkasse), vás zaměstnavatel přihlásí k placení sociálního pojištění, další formality následují automaticky.

 

Pro studenty jedno důležité upozornění! Status studenta se vztahuje pouze k těm, kteří v dané zemi studují. Všichni ostatní – nestudující pracující – mají za povinnost odvádět platby na zdravotní a sociální pojištění.

Jaké jsou nabízené pracovní pozice a jaká je nejčastější doba trvání sezónních prací?

 

Nejčastěji nabízené pracovní pozice

Doba trvání sezónních prací

Dánsko

 • sklizeň vánočních stromků
  (v období Vánoc)
 • sklizeň a balení hub (celoročně)
 • zimní sezónní práce končí obvykle
  v březnu
 • pro celoroční práce se uzavírají
  kontrakty na 3 – 12 měsíců

Francie

 •  gastronomie
 • turismus
 • lektoři lyžování, instruktoři, obsluhy vleků
 • záleží na typu sezónní práce,
  pohybuje se od několika týdnů
  po několik měsíců

Itálie

 • hotelnictví
 • turismus
 • gastronomie
 • lektoři lyžování, snowboardingu, obsluhy vleků
 • animátoři, DJ´s
 • minimální doba zaměstnání se
  pohybuje od několika týdnů
 • práce na horách končí obvykle
  v dubnu/květnu

Německo

 • gastronomie
 • práce v hotelovém provozu, na turistických chatách
 • maximální doba sezónního
  zaměstnání je obvykle 4 měsíce

Rakousko

 • gastronomie
 • práce na turistických chatách
 • většinou se jedná o dlouhodobější
  pozice

Jaká je forma ubytování a nejčastější výše výdělku?

 

Ubytování

Výdělek

Dánsko

 • ubytování většinou
  zajišťuje zaměstnavatel
 • úkolová mzda od
  14 – 16 euro/hod hrubého

Francie

 •  při práci v hotelích umožňuje ubytování
  zaměstnavatel

 

 • minimální hodinová hrubá mzda
  při smlouvě na plný pracovní
  úvazek (35 hodin týdně) je
  8,44 eur,měsíční 1280,07 eur (při
  35 hodinovém pracovním úvazku
  za týden)

Itálie

 • zaměstnavatelé jsou nápomocní při
  hledání ubytování, pokud se jedná
  o práci v gastronomii, možnost ubytování
  přímo v hotelu
 • minimální mzda v Itálii není
  zákonem stanovena, určují ji
  kolektivní smlouvy
 • obvykle se pohybuje okolo
  70 % průměrné mzdy

Německo

 • při sezónní práci v hotelech většina
  zaměstnavatelů poskytuje
  ubytování
 • výdělek u sezónních prací
  se pohybuje kolem 1000 – 1200
  euro

Rakousko

 •  záleží na možnostech
  zaměstnavatele, bývá uvedeno
  přímo v konkrétní nabídce zaměstnání
 • zpravidla se snaží být zaměstnavatel
  alespoň nápomocen při hledání ubytování
 •  výdělek závisí na odbornosti
 • minimální mzda není stanovena
  plošně, ale na základě tzv.
  kolektivních smluv mezi
  zaměstnavateli a odborovými
  organizacemi

S jak vysokými životnímu náklady je třeba počítat?

Vesměs platí, že životní náklady jsou vyšší než v ČR. Záleží také na jednotlivých oblastech, např. v severní části Itálie jsou životní náklady vyšší než v jižní části. Poměrně drahé bývají služby a ubytování. Vysoké životní náklady jsou například v Dánsku.

Několik rad na závěr

Sehnat si práci v zahraničí je rozhodnutí, které byste měli učinit v dostatečném předstihu. O sezónní práce je v posledních letech čím dál větší zájem, neboť se jedná o příjemnou a pro mnohé pocitově méně svazující formu zaměstnání. Může být vhodnou variantou pro studenty, kteří nemají možnost pracovat celoročně a rovněž ji volí i ti, kteří chtějí za relativně krátký čas oprášit nebo vypilovat své jazykové znalosti a ještě si navýšit svůj finanční rozpočet.

Aktualizované nabídky sezónních prací Vám v přehledné formě nabízí portál Ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz/eures. Na stránkách EURES můžete sledovat nejnovější inzeráty nebo si prohlédnout připravované pracovní nábory. Čerpat lze samozřejmě z dalších ověřených zdrojů, vždy si ale pečlivě prostudujte všechny podmínky  zprostředkování práce a zjistěte si maximum dostupných informací o Vašem budoucím zaměstnavateli.

Ideální samozřejmě je, máte-li v cílové zemi přímý kontakt nebo alespoň doporučení. Podobným způsobem našla po maturitě práci v Itálii Michaela Šimonová, která 4 měsíce pracovala jako servírka v kavárně: „Na doporučení jsem emailem oslovila majitele restaurace, který mě následně přijal do svého pracovního týmu. Mé znalosti italštiny byly v té době na úrovni začátečníka, proto mi s komunikací a dojednáváním podmínek se zaměstnavatelem pomáhal právě kamarád,“ popisuje své první kroky při sjednávání práce.

Pokud zrovna takovou pomocnou ruku sami nemáte, můžete se obrátit i na některého z poradců EURES, kteří sídlí v krajských městech na úřadech práce. Poradí Vám, co je třeba si zařídit, jaké formuláře potřebujete a jak například postupovat ohledně registrace zdravotního pojištění. Stejně tak můžete jejich služeb využít i po Vašem návratu do mateřské země. I slečna Šimonová využila jejich rad bezprostředně po svém příjezdu z Itálie: „Naší klientce jsme poskytli informace týkající se formuláře E301, což je jednoduše řečeno mezinárodní zápočtový list a dále potřebné informace týkající se jejího pojištění.
Zároveň slečna Šimonová využila i naši internetovou databázi EURES s pracovními nabídkami evropských zaměstnavatelů,“ doplňuje jihlavský EURES poradce Mgr. David Chlupáček.

„Protože mi sezónní práce jako způsob obživy padla do noty, reagovala jsem co nejdříve na brigádní práce i v zimní sezóně. Vytipovala jsem si pouze inzeráty nabízející práci v Itálii. Zádrhel nastal v okamžiku, kdy někteří zaměstnavatelé požadovali, abych se dostavila následující den k osobnímu pohovoru. Nebylo v mých silách odjet takřka ze dne na den na krátkou vstupní schůzku, která byla ovšem podmínkou k přijetí,“ přibližuje možná úskalí při hledání práce slečna Šimonová, která se však nenechala těmito drobnými neúspěchy odradit a nakonec sehnala práci v italských Dolomitech.

Ať už jste se rozhodli sbalit si kufry na zimu podobně jako slečna Michaela nebo si raději počkáte a pozorně prostudujete nabídky letních prací v zemích EU, vězte, že v prvé řadě pro sebe jenom získáte - zkušenosti, jazykové dovednosti, zajímavé zážitky, nové přátelé a praxi. Některé drobné počáteční nesnáze při hledání zaměstnání v Unii můžete eliminovat buď tím, že se obrátíte na odborníky v oblasti pracovní mobility členských států EU, kterými jsou EURES poradci anebo jednoduše tak, že si včas shromáždíte veškeré informace a své další kroky s rozvahou naplánujete.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail