V programu Bezpečný podnik nesmí chybět člověk

Cesta ŽS Brno, a.s. k osvědčení Bezpečný podnik.

Motto: Hlavní podmínkou  zavedení programu  „Bezpečný  podnik“ je  pořádek  a  čistota nejen  na  pracovišti, ale  i   pořádek  v sobě  samém  u každého  jedince.

Program Bezpečný  podnik  se začal v ŽS Brno,a.s., uskutečňovat v roce 2001 u závodu Energetické a ekologické stavitelství. Stal  se jednou z důležitých  součástí systému integrovaného řízení, který  byl u tohoto závodu  završen v roce 2002  získáním  „Zlatého certifikátu“.  Zlatý certifikát spojuje všechny složky integrovaného systému  řízení,  které se řídí normami  ČSN EN ISO 9001:2001,  ČSN EN ISO 14001:1997 a BOZP – OHSAS 18001:1999.

Závod Energetické a ekologické stavitelství začal celý certifikační proces tam, kde většina organizací, firem a podniků v ČR, tzn.v oblasti jakosti. Postupně se podařilo vybudovat systém jakosti dle ČSN EN ISO 9002.

Počátek tohoto procesu spadá do roku 1996. Cesta k integrovanému systému řízení vedla dále přes získání značky CZECH MADE pro výrobek „Kontejnerová měnírna pro MHD“  a přes zajištění dodržování zvýšeného ekologického standardu popsaného ČSN EN ISO 14001 k Bezpečnému podniku.Závod a jeho představitelé si v té době uvědomovali, že v celkovém přístupu k okolí chybí jeden podstatný prvek. Vztah k produkci a zákazníkovi byl charakterizován jakostí, vztah  k okolí  se podařilo profilovat environmentálním systémem (ČSN EN ISO 14001).Chyběl však člověk. A ten je v pracovním procesu  závodu  chápán jako nejdůležitější element. Bylo rozhodnuto, že  základní přístup všech pracovníků se bude řídit zásadami  charakterizovanými programem Bezpečný podnik, který v roce 1996 vyhlásil ministr práce a sociálních věcí ČR.

Cílem tohoto programu a samotného vedení závodu je  zvýšit úroveň  bezpečnosti a ochrany  zdraví při  práci a ochrany životního  prostředí  u právnických a podnikajících fyzických  osob.  Důležitým a pro závod motivačním cílem bylo  také vytvoření podmínek  pro  zavedení integrovaného systému řízení. Zavádění programu Bezpečný podnik  je  v provozních podmínkách  stavební firmy ( a v případě závodu Energetické a ekologické stavitelství  i firmy technologické a montážní) velmi složité. Celou  záležitost by nešlo realizovat bez jednoznačné podpory vedení akciové společnosti, jejíž je závod součástí.  Zcela zásadní se pro úspěšné zavedení jeví také osobní postoj a přístup všech vedoucích pracovníků závodu. Musí okolí přesvědčit nejen slovy, ale i vlastním příkladem. Další nezbytnou podmínkou je pochopení významu a přínosu zavedení Bezpečného podniku na závodě.  Nejedná  se o další byrokracii, papírování či práci  navíc. Po vykonání všech nutných opatření a prací, které reagovaly  na připomínky inspektorů BOZP jihomoravského kraje, pochopili zaměstnanci, že cílem je usnadnit a ulehčit jim práci, zajistit ochranu největší hodnoty, kterou mají – vlastního zdraví, a nevystavovat se zbytečným pracovním rizikům. Významně se změnilo k lepšímu i pracovní prostředí. Pořádek a řád, systém a jeho dodržování, i když se z počátku zdálo, že bude obtížné jej dodržet, se ukázal jako výhoda v každodenním pracovním procesu a přinesl  novou  hodnotu do  pracovních vztahů.

Zavedení programu  Bezpečný podnik by však bylo samoúčelné a neefektivní, bez zajištění jeho implementace až na nejnižší stupně řízení závodu a ke všem konkrétním koncovým pracovníkům. Toto zavádění, snaha o pochopení a samostatné udržování  pravidel všemi zaměstnanci bez výjimky, je nekončícím, neustále se opakujícím procesem. Proces programových opatření je čas od času vyhodnocen objektivním zrakem inspektorů BOZP. V případě závodu Energetické a ekologické stavitelství, který získal Bezpečný podnik  28.8.2001, se tak stalo v rámci zavádění Bezpečného podniku v celé akciové společnosti ŽS Brno , a.s. Po pilotním  zavedení v závodě Energetické a ekologické stavitelství bylo vedením akciové společnosti rozhodnuto  přistoupit k zavedení Bezpečného podniku v rámci celé akciové společnosti. Přitom byly využity zkušenosti ze zavádění programu v rámci závodu a tak se některé procesy a postupy usnadnily a podařilo se je uvést do praxe rychleji.

Snaha vedení společnosti byla úspěšně završena v září letošního roku, kdy bylo celé akciové společnosti ŽS Brno, čtvrté největší stavební firmě v České republice, uděleno osvědčení Bezpečný podnik.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail