V Opavě byla předána další osvědčení „Bezpečný podnik“

Zdroj: 

Dalším šesti společnostem bylo v Opavě předáno osvědčení „Bezpečný podnik“. 

Všechny společnosti přebíraly ocenění již poněkolikáté a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak mají zaveden již několik let. Zástupcům celkem 6 společností předali osvědčení „Bezpečný podnik“ náměstek ministryně práce a sociálních věcí Petr Hůrka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na svých pracovištích. Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 80 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 29. 5. 2018 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující společnosti:

  • ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
  • MBtech Bohemia s.r.o.
  • Metrostav a.s.
  • MP Krásno, a.s., provozovna Valašské Meziříčí
  • OEZ s.r.o.
  • VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Odpovědný postoj těchto společností je pro naši budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn k prevenci rizik a k ochraně zaměstnanců. Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a pro to bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail