V čem může pomoci europoradce?

Zdroj: 

Ke službě EURES a europoradcům nás zavedl dotaz jednoho z našich čtenářů, zdali stále platí, že uchazeči o práci v Irsku musí nejdříve absolvovat jednodenní přípravný kurz nazvaný Safe pass. Webové stránky EURES, případně europoradce mohou pomoci v řadě záležitostech týkajících se práce v cizině. Rozhovor nám poskytl europoradce pro hl. m. Prahu Mgr. Michal Jelínek.

Služby EURES jsou určeny všem potenciálním zájemcům o zaměstnání v jiném členském státě sítě EURES a dále zaměstnavatelům, kteří mají zájem o nábor pracovních sil z jiných členských zemí sítě EURES. Službu EURES (z angl. EURopean Employment Services = Evropské služby zaměstnanosti) nabízejí veřejné služby zaměstnanosti všech členských států EU, dále členské země EHP Island, Lichtenštejnsko a Norsko, a prostřednictvím bilaterálních smluv také Švýcarsko.

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob. Služby poskytují prostřednictvím databáze volných pracovních míst v členských státech sítě EURES přístupné na Evropském portále pracovní mobility a prostřednictvím informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, kteří působí na krajských pobočkách a kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Tito vyškolení specialisté poskytují informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi sítě EURES. Ve složitějších případech mohou zajistit informace z dalších tuzemských a zahraničních zdrojů, případně předat kontakt na další kompetentní instituce.

Velmi užitečným zdrojem informací je databáze životních a pracovních podmínek v členských státech sítě EURES. Uvádí se zde základní informace spojené s životními a pracovními podmínkami v dané zemi (administrativní procedury, systém sociálního zabezpečení, daňová problematika, pracovní smlouvy, obvyklé způsoby hledání zaměstnání, atd.); informace o trhu práce v jednotlivých zemích až do úrovně jednotlivých regionů, včetně seznamů nejvíce a nejméně žádaných profesí. Tyto informace jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině a úředním jazyku dané země.

Zájemcům o možnosti studia v členských zemích sítě EURES je určena databáze Vzdělávání. Tato sekce obsahuje odkaz na evropský portál PLOTEUS disponující databází vzdělávacích příležitostí v Evropě. Řadu dalších souvisejících informací poskytuje Portál Evropské unie pro mladé.

Na dotazy naší redakce odpověděl europoradce pro hl. m. Prahu Mgr. Michal Jelínek.

Na webových stránkách EURES jsou uvedeny nejčastější dotazy. Dostáváte také dotazy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Pokud ano, jaké to jsou?

V současné době na našem portále v sekci věnované nejčastějším dotazům žádné odpovědi na dotazy týkající se BOZP nemáme. Podotýkám, že EURES se zabývá problematikou BOZP velmi okrajově a jeho činnost se soustředí na obecnou podporu pracovní mobility v rámci EU a EHS.

Pokud by někdo chtěl pracovat, případně podnikat, jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (technik BOZP) v zahraničí, bude mu uznána odborná způsobilost, a kde mu ji uznají?

Předpokládám, že ve většině zemí EU a EHS bude tato profese spadat do kategorie tzv. regulovaných profesí a bude potřeba, jak to již zmiňujete v otázce, v daném státě EU/EHS žádat o uznání pracovní kvalifikace. Jestli je profese v dané zemi regulována, lze zjistit na stránkách Komise. Uznávání kvalifikací probíhá na základě směrnic EU o uznávání. V ČR je koordinačním orgánem pro uznávání Ministerstvo mládeže a tělovýchovy (MŠMT). S konkrétními otázkami týkajícími se uznávání kvalifikaci bych Vám doporučil se obrátit přímo na MŠMT.

Na českém portále EURES v sekci životních a pracovních podmínek u jednotlivých států naleznete odkaz na seznamy regulovaných profesí a kontakt na instituce, které mají uznávání kvalifikací v jednotlivých zemích v gesci.

V případě, že by někdo chtěl podnikat v oblasti BOZP, doporučoval bych věc konzultovat v rámci sítě Jednotných kontaktních míst, popřípadě lze využít poradenství EEN (Enterprise Europe Network).

V minulosti nám europoradce odpovídal na dotaz ohledně Safe passu – dokument o tom, že uchazeč o práci ve stavebnictví v Irsku absolvoval přípravný kurz a seznámil se s bezpečnostními předpisy. Platí to pořád? Týká se i jiných zemí povinnost absolvovat nějaký kurz z BOZP před zahájením práce?

Co se týče Safe passu, tak ten je v Irsku dle mně dostupných informací pro výkon práce ve stavebnictví stále potřeba. Podrobnější informace týkající Safe passu naleznete zde.

Každá země má v oblasti BOZP ve stavebnictví svá vlastní pravidla. Safe Pass je irská záležitost a jeho vlastnictví je pro práci ve stavebnictví v Irsku podmínkou. Například Velká Británie vydává podobné osvědčení = různé druhy tzv. CSCS (Costruction Skills Certification Scheme) karet, které je sice nepovinné, nicméně většina velkých stavebních firem po svých pracovnících vlastnictví příslušného CSCS osvědčení vyžaduje. Mezi Velkou Británií a Irskem dokonce existuje něco jako vzájemné uznávání zmíněných osvědčení, viz například informace na těchto stránkách: https://www.cscs.uk.com/applying-for-cards/exemptions-to-hse-test/; http://www.irishinbritain.org/what-we-do/policy/construction-skills-certification/construction-skills-certification.

Děkujeme za rozhovor.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail