Úvod do BOZP pro podnikatele a pro začínající podnikatele

V rubrice "Malé a střední podniky & Osoby samostatně výdělečně činné" naleznete návody a postupy, jak řídit Váš podnik, aby splňoval požadavky právních předpisů ČR z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poradíme Vám například, jak můžete efektivně využít služeb osob odborně způsobilých v prevenci rizik (techniků bezpečnosti práce), co dělat, aby jste snížili riziko postihů ze strany kontrolních orgánů ČR a v případě, že začínáte podnikat jak zharmonizovat legislativní požadavky BOZP v ČR s Vaším podnikáním.

V rubrice "Malé a střední podniky & Osoby samostatně výdělečně činné" naleznete návody a postupy, jak řídit Váš podnik, aby splňoval požadavky právních předpisů ČR z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP). Poradíme Vám například, jak můžete efektivně využít služeb osob odborně způsobilých v prevenci rizik (techniků bezpečnosti práce), co dělat, aby jste snížili riziko postihů ze strany kontrolních orgánů ČR a v případě, že začínáte podnikat jak zharmonizovat legislativní požadavky BOZP v ČR s Vaším podnikáním. 

Neradi bychom Vás proto zahltili množstvím požadavků, které na podnikatele kladou právní předpisy z oblasti BOZP, pouze Vás s nimi chceme srozumitelně seznámit abyste byli, jak se říká: "v obraze" a pomoci Vám se v nich zorientovat.  Uvědomte si, že množství požadavků v BOZP, které musíte dodržovat, se liší podle druhu podnikání a pracovních činností vykonávaných v rámci dané firmy a nelze použít univerzální model na všechny firmy. Takže, jak na to?

A. Už podnikám

Každý, kdo podniká v České republice, musí dodržovat právní předpisy platné v tomto státě, které mu ukládají celou řadu požadavků a povinností, které musí splnit a dodržovat, jinak bude mít ve svém podnikání dříve nebo později potíže se státními kontrolními úřady.
Kdo při své činnosti zaměstnává navíc fyzické osoby, tj. zaměstnance, musí kromě jiného zajistit na pracovištích jeho firmy také bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví týkající se výkonu práce jeho zaměstnanců viz, např. část pátá Zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.) ve znění pozdějších předpisů aj. Když to bude podnikatel brát na lehkou váhu, bude mít problémy, což je fakt, o kterém se nedá polemizovat.

Na druhou stranu živnostníci, resp. osoby samostatně výdělečně činné, mají oproti zaměstnavatelům situaci, z hlediska požadavků právních předpisů z oblasti BOZP, mnohem jednodušší. Nemají zaměstnance a v podstatě zaměstnávají sami sebe nebo někdy své rodinné příslušníky a odpovědnost za BOZP záleží pouze na nich samotných. Což je fakt, o kterém se ale polemizovat dá, protože mnozí z nich totiž ani netuší, že se na ně požadavky předpisů z BOZP také vztahují, viz např. ustanovení § 12 z. č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo § 31 odst. 21 živnostenského zákona (z. č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) aj.

Vzhledem k tomu, že je součastná právní úprava v problematice BOZP velmi nepřehledná a dělá někdy potíže i odborníkům, natož zaměstnavatelům, doporučujeme Vám proto dále pokračovat článkem: "Podnikám a mám zaměstnance" nebo článkem zaměřeným na OSVČ: "Podnikám bez zaměstnanců", které by Vám měly pomoci se v celé této problematice zorientovat. 

B. Chci začít podnikat

Každý kdo chce začít podnikat a plánuje, že bude mít zaměstnance, by si měl již při tvorbě svého podnikatelského záměru vyhodnotit a porovnávat zamýšlené činnosti s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. Zaměstnání pracovníků s sebou přináší podnikateli řadu povinností. Nejen ve vztahu k zaměstnancům samotným, ale i ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, k úřadu práce, daňovému úřadu a podobně. Součastně s tím přibude celá řada povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících oblast BOZP. Jako základní návod, jak postupovat v oblasti BOZP, by měla zvolit nově vznikající firma část pátou Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. a z. č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Protože se jedná o skutečně pouhý základ, doporučujeme Vám dále pokračovat článkem "Začínám podnikat co musím splnit z hlediska BOZP?" nebo článkem "S prvním zaměstnancem přibudou povinnosti nejenom v oblasti BOZP".

 

C. Chcete vědět ještě víc?

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail