Uvádění osobních ochranných prostředků na trh

Zdroj: 

Požadavky na OOP

Úvodem

Úvodem

Zaměstnavatel je povinen rizika, s nimiž se jeho zaměstnanci mohou setkat, především odstranit nebo dostatečně odstranit technickými prostředky. Pokud to není možné, je povinen poskytnout jim osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), viz Zákoník práce č. 262/2006 Sb. § 104. Požadavky na přidělování OOPP jsou obsaženy v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., což je v zásadě převzatá evropská směrnice č. 89/656/EHS. O problematice přidělování OOPP blíže v samostatné kapitole. Než se ale takové výrobky dostanou na trh, je jejich výrobce, případně dovozce, povinen posoudit shodu jejich ochranných vlastností se základními požadavky technických předpisů.

Posuzování shody je v obecné rovině popsáno v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a dále pak v nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Také zde je nutno uvést, že požadavky na posouzení shody jsou zcela kompatibilní s evropskou směrnicí č. 89/686/EHS v platném znění.

Je třeba si uvědomit, že při uvádění na trh není rozlišováno, zda se jedná o osobní ochranné prostředky určené k práci, které jsou v zákoníku práce označovány jako OOPP. Evropská a v současné době i naše legislativa používá při posuzování shody termín osobní ochranné prostředky (OOP), který zahrnuje širší skupinu výrobků než OOPP, např. i ochranné prostředky pro sport a volný čas.  

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail