Úrazy je v EU ohroženo 58 milionů mladých

Zdroj: 

Českomoravská konfederace odborových svazů se podílí na řadě evropských aktivit a projektů podporujících zkvalitňování BOZP. Je jí i kampaň Evropský týden BOZP, která se v letošním roce soustřeďuje na opatření ke snížení vysoké pracovní úrazovosti mladých zaměstnanců.

Rozhovor s Pavlem Skácelíkem, místopředsedou ČMKOS.

Po vstupu do EU se naše republika zapojila do řady evropských aktivit a projektů podporujících zkvalitňování BOZP. Na jakých projektech participují odbory nejvíce?

Českomoravská konfederace odborových svazů spolupracuje s Evropskou agenturou pro BOZP v Bilbau, s Evropským odborovým institutem pro výzkum, vzdělávání a bezpečnost práce (ETUI--REHS) v Bruselu a dalšími. Ve spolupráci s ETUI-REHS pořádala mezinárodní seminář zaměřený na bezpečnost pracovních strojů a zařízení. Podnětný byl i seminář zaměřený na poruchy a nemoci pohybového ústrojí, které může zaměstnanec získat pracovní činností.

Co je úkolem letošní osvětové kampaně, která byla vyhlášena ministrem práce a sociálních věcí ČR a tradičně vyvrcholí podzimním Evropským týdnem BOZP organizovaným Evropskou agenturou BOZP v Bilbau?

Kampaň, kterou zná většina odborových svazů jako Evropský týden BOZP, má každý rok specifické zaměření. V uplynulých letech byly kampaně orientovány například na záležitosti stresu na pracovištích, problematiku BOZP ve stavebnictví nebo ochranu proti hluku jakožto významnému faktoru ovlivňujícímu odolnost lidského organizmu. Letošní v $ořadí již sedmý ročník, který byl v eřeznu vyhlášen ministrem Zdeňkem Škromachem, se soustřeďuje na opatření, která přispějí ke snížení vysoké pracovní úrazovosti mladých zaměstnanců. V rámci EU je totiž pracovními úrazy ohroženo téměř 58 milionů lidí ve věku od 18 do 24 let.

Jak vypadá pracovní úrazovost v této věkové kategorii v Česku?

Pokud budeme bilancovat samotnou ČR, počet pracovních úrazů mladých zaměstnanců za posledních deset let podle oficiální statistiky Státního úřadu inspekce práce výrazně poklesl. I když se přislušné údaje dlouhodobě pohybují pod celorepublikovým průměrem pracovní úrazovosti – na 100 pojištěnců připadá 1,4 pracovního úrazu mladistvých. To je číslo, se kterým jsme nespokojeni. Je však potěšitelné, že poslední smrtelný pracovní úraz byl v této věkové kategorii naposledy zaznamenán v roce 1998.

Na zmíněné kampani, která každoročně vyvrcholí na podzim vyhlášením nejlepších národních projektů, se podílí řada subjektů. Jakým způsobem podpoří tuto kampaň odbory?

Českomoravská konfederace odborových svazů je členem řídícího výboru kampaně a v tomto výboru má i své zastoupení. Do kampaně se zapojíme především v oblasti propagace a informačních aktivit. Naším záměrem je oslovit co největší počet našich mladých členů organizovaných v jednotlivých odborových svazech sdružených v ČMKOS.

ZDROJ:
FRANTA, Miroslav. Úrazy je v EU ohroženo 58 milionů mladých. Sondy, č. 12, 2006, s. 2.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail