Úrazovost související s ruční manipulací

Zdroj: 

S určitou nadsázkou lze říci, že ruční manipulace, prováděná od pradávna, vždy byla spojena s možností poškozování života a zdraví, a to od okamžiku zrodu do okamžiku skonu každého člověka. V současné době je na ruční manipulaci vázána nejen rozsáhlá, ale i závažná úrazovost a nemocnost.

Vyjádření velikostí rizik

Vyjádření velikostí rizik

Riziko v současné době chápeme jako kombinaci pravděpodobnosti výskytu škody a závažnosti této škody [6]. Budeme-li za škodu považovat pouze úrazovost, potom lze riziko vyjádřit pomocí  vztahu:

Ri = MÚč x MÚz , ve kterém znamená:
Ri ………riziko
č….….měrnou úrazovou četnost, vyjadřující počet úrazů na jednoho zaměstnance sledované profese za období jednoho roku,
z….….měrnou úrazovou závažnost, vyjadřující počet zameškaných kal. dnů na jednoho zaměstnance sledované profese za období jednoho roku.

V následujícím přehledu jsou vyčísleny měrné úrazové četnosti, měrné úrazové závažnosti a velikosti rizik obsluh sledovaných strojů – zařízení a prováděných činností ve vnitrozávodové dopravě, vztažené k roku 2004:

Obsluha zařízení – prováděná činnost č z R i
Jeřáby 0,0055265 0,2658966 1,469 x 10 -3
Autojeřáby 0,0064308 0,5176848 3,329 x 10-3
Motorové vozíky 0,0111078 0,4619506 5,131 x 10-3
Ruční vozíky 0,0039370 0,1401574 5,517 x 10-4
Dopravníky 0,0079584 0,3695501 2,941 x 10-3
Ostatní motorové prostředky 0,0094237 0,4640570 4,373 x 10-3
Provoz vlečky 0,0131221 0,5045248 6,620 x 10-3
 Ruční manipulace 0,0201202 1,2104522 2,436 x 10-2
Průměrná hodnota – celkem 0,0113890 0,6035533 6,874 x 10-3
Průměrná hodnota – bez ruční manipulace 0,0073865 0,3253409 2,403 x 10-3

Z předcházejícího přehledu vyplývá, že ruční manipulace prováděná v rámci vnitrozávodové dopravy jako celku, včetně související nakládky, překládky, vykládky, apod. představuje nejrizikovější činnost, což může být i pro část odborné veřejnosti přímo šokující zjištění. Přitom riziko ruční manipulace bylo vyčísleno jako nejvyšší v rámci všech současných rozborů úrazovosti s těmito hodnotami:

  • V rámci skladového provozu (rok 2003) 6,976 x 10-3
  • v rámci vnitrozávodové dopravy (rok 2004) 2,436 x 10-2
  • v rámci vnitrozávodové dopravy (rok 2005) 7,221 x 10-3

Vyčíslené hodnoty rizik umožňují celkem objektivní hodnocení nebezpečnosti prováděných činností v rámci vnitrozávodové dopravy – obsluh sledovaných strojů a technických zařízení a související ruční manipulace. Vzájemné porovnávání velikostí rizik je ale daleko názornější pomocí hodnot rizik relativních. Tyto získáme, když nejmenší hodnotu rizika přepočítáme na velikost = 1 a ostatní hodnoty rizik přepočítáme příslušným koeficientem. V následujícím přehledu jsou uvedeny hodnoty rizik a relativních rizik, získané z rozboru úrazovosti vykázané ve skladovém provozu za rok 2003: 

Obsluha zařízení
(prováděná činnost)
Získaná hodnota
Rizika Relativního rizika
Obsluha dopravníků 4,6 x 10 -5 1,0
Práce s ručním manipulačním vozíkem 1,1 x 10 -3 23,2
Obsluha jeřábů (vazači a jeřábníci) 1,2 x 10- 3 25,7
Obsluha ostatních zařízení 1,7 x 10 -3 37,2
Obsluha regálových zakladačů 1,9 x 10 -3 42,0
Řízení motorových manipulačních vozíků 2,9 x 10 -3 62,2
Obsluha balících – páskovacích strojů 3,0 x 10 -3 65,3
Ruční manipulace 7,0 x 10-3 152,3

Pro možnost vzájemného porovnávání je dále uveden obdobný přehled, získaný z rozboru úrazovosti vykázané ve vnitrozávodové dopravě za rok 2004:

Obsluha zařízení
(prováděná činnost)
Získaná hodnota
Rizika Relativního rizika
Práce s ručním manipulačním vozíkem 5,5 x 10-4 1,00
Obsluha jeřábů (vazači a jeřábníci) 1,5 x 10-3 2,66
Obsluha dopravníků 2,9 x 10-3 5,33
Obsluha autojeřábů 3,3 x 10-3 6,03
Obsluha ostatních motorových prostředků 4,4 x 10-3 7,93
Řízení motorových manipulačních vozíků 5,1 x 10-3 9,30
Práce na vlečce 6,6 x 10-3 12,00
Ruční manipulace 2,4 x 10-2 44,15

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail