Úraz zad při zvedání dítěte v MŠ. Je to pracovní úraz?

Zdroj: 

Učitelka v mateřské škole konejšila dítě (4 a 3/4 roku), zvedla ho a luplo jí v zádech. Do knihy zapsala „při konejšení dítěte mi luplo v bedrech“. Viděla ji zástupkyně ředitelky, jak se špatně pohybuje. Následně byla paní učitelka ještě dva dny v práci, pak čerpala plánovanou dovolenou. Po týdnu dovolenou přerušila a přešla do dočasné pracovní neschopnosti. V hlášení o dočasné pracovní neschopnosti bylo napsáno, že pojištěnec nehlásí podezření na pracovní úraz. Proto jsem to již neřešila a pracovní úraz jsem nehlásila. Po cca 4 měsících mě paní učitelka oslovila s tím, že by chtěla náhradu za pracovní úraz. Mám toto řešit jako pracovní úraz? Pokud ano, tak zpětně hlásit na inspektorát práce? Je nutné, aby paní učitelka dodala nějaký lékařský posudek? Zvedání dětí nemá v náplni práce, při práci učitelky MŠ nepředpokládám, že by měla děti zvedat, lze je konejšit i jinak. Zvláště, pokud se jedná o dítě téměř pětileté. Paní učitelka mohla předpokládat, že při zvednutí dítěte si záda může poškodit. Má toto vliv na řešení pracovního úrazu?

Z ustanovení § 106 odst. 4 písm. h) zákoníku práce vyplývá zákonná povinnost každého zaměstnance bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Z ustanovení § 105 odst. 1 zákoníku práce vyplývá povinnost zaměstnavatele, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP (pokud v podniku působí). Úrazy zad nebo páteře se jako pracovní těžko prokazují. Proto, aby bylo možno uznat úraz zad nebo páteře za úraz pracovní, musí být jednoznačně prokázána přímá příčinná souvislost mezi působením zevních vlivů a vznikem úrazu. To uvádí JUDr. Eva Dandová v článku Mají se uznávat úrazy zad jako pracovní?, kde tento problém rozebírá. O tom, zdali úraz bude uznán jako pracovní, rozhoduje zaměstnavatel. To, že paní učitelka mohla předpokládat, že při zvednutí dítěte si záda může poškodit, by při odškodňování nemělo hrát roli. Záleží na tom, jestli zaměstnanec nedělá něco, co se vyloženě vymyká jeho náplni práce nebo to je proti zákazu zaměstnavatele. I když nepatří do náplně práce učitelky v MŠ zvedat děti, není to zřejmě nic, co by bylo až tak neobvyklé nebo zakázané. Pokud rozhodnete o uznání pracovního úrazu, pak budete muset úraz dodatečně nahlásit, vyhotovit záznam o úrazu a zaslat ho na místa určená v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. Zaměstnanec bude muset dodat lékařský posudek o ohodnocení bolesti a o ztížení společenského uplatnění.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail