Úraz příslušníka ozbrojené složky - píchnutí v zádech při cvičení. Jde o úraz pracovní?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji jako odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v ozbrojené složce. Příslušníci vykonávali organizovanou prověrku fyzické zdatnosti. Při cviku leh-sed příslušník přerušil cvičení s tím, že ho píchlo v zádech. Vedoucí příslušník uvedenou skutečnost zapsal do knihy úrazů. Poškozený příslušník byl téhož dne ošetřen a byla mu vystavena neschopnost ke službě. Žádné poranění nebylo lékařem zjištěno, pouze omezení hybnosti. Je možné úraz posoudit jako neslužební vzhledem k tomu, že k úrazu nedošlo krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů?

To nejde, úraz se stal při plnění pracovních úkolů, při cvičení konaném na příkaz zaměstnavatele, takže jde o úraz pracovní. Je možné, že došlo k určité manifestaci pracovního úrazu, to asi vyloučit nelze (tím mám na mysli, že zaměstnanec mohl svoji bolest zveličit), ale to už asi nikdo neposoudí – nakonec to neposoudí ani lékař. V daném případě skutečně úraz vznikl při cvičení, které nařídil zaměstnavatel. Jiná je situace, když například zaměstnanec přijde do práce a sám ze své iniciativy zvedá nějakou bednu nebo břemeno a tvrdí, že došlo k úrazu. V takovém případě jsou na místě skutečně pochybnosti a zvažuje se, jestli to skutečně nebyla manifestace úrazu, ke kterému došlo například doma. 

Ve vašem případě bych asi doporučila, abyste příslušníka poslali na mimořádnou prohlídku a požádali lékaře, aby zjistil, zda se podobné problémy nebudou v budoucnu opakovat nebo dokonce zhoršovat nebo jestli nedošlo ke změně zdravotní schopnosti dotyčného natolik, že není dále schopen výkonu služby. Podle vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, můžete totiž na mimořádnou lékařskou prohlídku vyslat dotyčného na návrh služebního funkcionáře příslušného bezpečnostního sboru, pokud příslušník vykazuje při výkonu služby takové nedostatky, že lze důvodně předpokládat, že došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti k výkonu služebního místa, nebo služby a k tomu při tom úrazu dojít mohlo. Nic jiného asi v této věci dělat nemůžete. Dotyčný si již příště dá pozor.

Nakonec to bude i pro Vás takový precedens, že i ostatní budou vědět, že jste v takových případech důslední, že hned jednáte a věc se snažíte dotáhnout do konce, tedy zjistit, jestli nedošlo ke změně zdravotního stavu, a že si něco podobného nedovolí opakovat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail