Úraz cestou do práce, ale při činnosti na příkaz vedoucího

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Zaměstnanec dostal příkaz od vedoucího zaměstnance dojít při cestě do práce na vyhrazené parkoviště pro služební vozidlo. Zaměstnanec šel na uvedené parkoviště, kde upadl na zem a poranil si levé koleno. Ještě nenastoupil do služebního vozidla, ale musel na příkaz vedoucího změnit směr cesty do práce. Jedná se o pracovní úraz?

Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět. V tomto případě začalo plnění pracovních úkolů zaměstnancem již změnou směru cesty do práce, neboť ke změně směru dostal zaměstnanec pokyn od vedoucího zaměstnance. Úraz, který zaměstnanec utrpěl, by měl být považován za úraz pracovní.  Podmiňovací způsob uvádím z toho důvodu, že neznám přesně další okolnosti vzniku úrazu.

Autor článku: 

Komentáře

cesta do zaměstnání

08.01.2013 - 09:20 Mir Kolman
Ale to není pravda.Cesta do zaměstnání není kryta prac.úrazem. Začíná až vstupem nebo manipulací u služebního auta. Například jestliže dostane zaměstnanec příkaz místo do trvalého místa výkonu práce dojít ráno na nádraží , tak krytí prac.úrazem nastává vstupem do nádraží. Chůze ke služebnímu vozu není činnost na příkaz vedoucího,jedná se o nástup práce na určeném místě. Děkuji Kolman

Dobrý den,

08.01.2013 - 09:33 Iveta Vanhova
Dobrý den, myslím si, že má pan Kolman pravdu. Např. pokud mě zaměstnavatel vyšle na služební cestu a po cestě na letiště se mi stane nějaký úraz, nelze ho považovat za pracovní. Je to i celkem logické, protože čas strávený na cestě není proplacen. S pozdravem Vaňhová

Cesta do zaměstnání

08.01.2013 - 12:32 Eduard Šimánek
Souhlasím s panem Kolmanem. Dle mého názoru se rovněž jednalo o cestu do zaměstnání a tedy o úraz "nepracovní". Je to podobné, jako když jde sekretářka pracovně do banky, a po té rovnou domů. Cesta do banky a úkony v bance budou v souvislosti s plněním pracovních úkolů, avšak cesta z banky domů bude již jen cestou ze zaměstnání, a pokud se na této cestě domů něco stane, nebude se jednat o úraz pracovní. Samozřejmě vše posuzujeme jen v obecné rovině, protože je nutné posuzovat všechny relevantní informace ke každému konkrétnímu případu.

Parkoviště - pracoviště

08.01.2013 - 12:37 Eduard Šimánek
...ještě jsem si vzpomněl na soudní spor, kde soud posuzoval hranice místa, kde končila cesta do zaměstnání. Z rozhodnutí soudu vyplývalo, že pokud je pracoviště (v našem případě parkoviště) jednoznačně vymezeno např. oplocením a vstup je možný pouze určeným vchodem, považuje se za konec cesty do zaměstnání hranice vymezené prostoru, tj. po vstupu vchodem, je již úraz úrazem pracovním. Pokud parkoviště nebylo jednoznačně vymezeno, je zahájením práce odemčení služebního vozidla.:-)

Úraz při činnosti na příkaz vedoucího

13.01.2013 - 19:35 Milan Píša
Dobrý den, dovolte abych vyjádřil svůj názor k uvedenému článku a diskuzním příspěvkům. Pokud se úraz stal na parkovišti, jedná se o pracovní úraz, protože zaměstnanec vstoupil na parkoviště na příkaz vedoucího, aby tam vykonal práci - vyzvednuti služebního vozidla. Cesta do zaměstnání je v tomto případě z domu na hranici parkoviště. Podobně při vyzvednuti auta z garáže začíná pracovní úkon otevíraním dveří. Aby zaměstnanec mohl z parkoviště odjed musí vykonat někdy řadu úkonů, např. odhrnout sních, očistit skla, zkontrolovat vnější stav vozidla, zaplatit parkovací poplatek ap. Nelze proto brát za začátek práce až odemknutí vozidla, které dnes je možno provést i dálkovým ovládáním, nebo otevřením dveří. Pro posuzení pracovního úrazu není rozhodující zda se úraz stal před začátkem stanovené pracovní doby, ale jen zda zaměstnanec plnil pracovní pokyn vedoucího, čili při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním. Není také rozhodující zda parkoviště je oploceno nebo je jinák vyznačeno, pokud zaměstnanec použil obvyklý vstup na parkoviště a dodržovat stanovená pravidla pohybu na parkovišti pokud jsou vydána a byl s nimi seznámen.

Téměř jistě se jedná o pracovní úraz

13.01.2013 - 21:22 Tomáš Neugebauer
Je dosti problematické přesně odpovědět, zda s jedná či nejedná o pracovní úraz, když ne všechny skutečnosti jsou přesně známy. Z tohoto úhlu pohledu lze uvést, že odpověď p. JUDr. Kučiny je úplně přesná, neboť na základě poskytnutých informací lze oprávněně předpokládat, že se jedná o úraz PRACOVNÍ (v závěru odpovědi p. doktora je nechán prostor pro úpravu na základě neznámých skutečností). O pracovní úraz se jedná z důvodu, že se jedná o úraz, ke kterému došlo při činnosti, jež byla v přímé souvislosti s pracovním úkolem (činností konanou na příkaz nadřízeného). Proto ta možnost vzniku pracovního úrazu od okamžiku změny směru cesty do práce (nejedná se o nástup pracovní cesty, ale o plnění pracovního úkolu!).

Plně souhlasím s Vašimi slovy pane Neugebauere.

14.01.2013 - 07:16 Václav Syrový
Jenom bych doplnil pro další kolegy ve druhém odstavci ..."jež byla v přímé a příčinné souvislosti s pracovním úkolem" . Právníci pro to mají termín "kauzální nexus" . A těmito slovy vždy poměřuji každý úraz který šetřím, zatím jsem neměl při jednání u soudu problémy ( za 42 let). Přeji pěkný den.

Ještě malé doplnění k šetření ÚRAZU.

14.01.2013 - 07:31 Václav Syrový
Když dojde u nějaké firmy k úrazu, vždy začínám šetřit "ÚRAZ". Vezmu si do ruky Zákoník práce § 380 a prvně si jej přečtu, a potom kontroluji zda jsou naplněny podmínky odstavců (1), (2) a (3). Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny potom teprve úraz označím za "PRACOVNÍ" Pokud podmínky nejsou splněny, a úraz se stal někde kde by mohl dojít k záměně za pracovní, tak sepíši výpověď s postiženým, tak aby tam byly odpovědi na všechny podmínky § 380 a výpověď založím. Na konec výpovědi připojím dovětek, " ŽE ÚRAZ NENÍ EVIDOVÁN JAKO PRACOVNÍ, z důvodu ........" Datum a moje jméno a podpis. K tomu předcházejícímu příspěvku jsem si vědom, že jsem o jedno slovo a spojku rozšířil odstavec první, ale je to taková berlička pro to šetření, která mě vždy pomohla. Ještě jednou pěkný den. Možná by se nic nestalo, kdyby při nějaké novelizaci ZP tam to slovo se spojkou byly doplněny.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail