Úpravy v legislativě chemických látek a chemických přípravků a jejich zavedení do praxe

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, i některé prováděcí předpisy byly novelizovány v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Cílem příspěvku je seznámení s provedenými úpravami, které se promítnou do praxe a poukázání na jejich význam a přínos.

Závěr

Závěr

Jak vyplývá z uvedených skutečností v oblasti klasifikace, registrace, označování i balení nebezpečných chemických látek a přípravků dochází a bude docházet ke změnám a úpravám (REARCH) tak, aby byly známy skutečné údaje o vlastnostech látek nebezpečných pro zdraví i pro životní prostředí. 

Z uvedených novelizací prováděcích předpisů lze za významnou změnu v požadavcích legislativy považovat vyhlášku MPO č. 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. Vyhláška nabyla účinnosti 1. listopadu 2005 a jedná se především o upravený (změna symbolů nebezpečnosti, změna a především rozšíření R a S vět i u chemických látek běžně používaných) a rozšířený (zařazení řady nových chemických látek) Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných látek. Je potřebné upozornit, že práce se Seznamem závazně klasifikovaných nebezpečných látek není jednoduchá pro toho, kdo nezná názvy chemických látek podle IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii) a možná synonyma. Hlavním úkolem IUPAC je taková podpora chemie, aby co nejlépe sloužila lidem. Základním předpokladem je vytvoření jednotného prostředí pro označování a popis vlastností chemických látek.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail