Úpravy v legislativě chemických látek a chemických přípravků a jejich zavedení do praxe

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, i některé prováděcí předpisy byly novelizovány v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Cílem příspěvku je seznámení s provedenými úpravami, které se promítnou do praxe a poukázání na jejich význam a přínos.

Oznámení a evidence

Oznámení a evidence

Pro úplnost jsou uvedeny i následující potřebné informace. Oznámení podává výrobce a dovozce, který vyrábí nebo dováží nebezpečné látky samotné nebo obsažené v přípravcích, které nepodléhají povinnosti registrace. Jsou povinni oznámit MŽP údaje o těchto látkách uvedených na trh v kalendářním roce samotných nebo jako součást přípravku, a to pouze v případě, že jejich množství je větší než 1 000 tun. Oznámení se provádí k 15. únoru následujícího roku.

Oznámení podává i výrobce a dovozce, který vyrábí nebo dováží nebezpečné látky samotné nebo obsažené v přípravcích, které nepodléhají povinnosti registrace, v množství větším než 10 tun za rok, ale menším nebo rovném 1 000 tun za rok. Požadované údaje, na rozdíl od výše uvedené vyššího množství, neobsahují informace o fyzikálně chemických vlastnostech látky, údaje o transportu a chování látky v životním prostředí, údaje o vlastnostech látky nebezpečných pro zdraví i životní prostředí.

První distributor nemusí podávat oznámení.

Evidenci vede pouze výrobce a dovozce, který vyrábí nebo dováží nebezpečné látky samotné nebo obsažené v přípravcích, nepodléhající povinnosti registrace. Evidence se vede pro potřeby oznamování. Souhrnná evidence látek  za kalendářní rok se uchovává po dobu 5 let.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail