Úpravy v legislativě chemických látek a chemických přípravků a jejich zavedení do praxe

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, i některé prováděcí předpisy byly novelizovány v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Cílem příspěvku je seznámení s provedenými úpravami, které se promítnou do praxe a poukázání na jejich význam a přínos.

Úpravy v označování látek a přípravků

Úpravy v označování látek a přípravků

Distributor, který uvádí do oběhu látky nebo přípravky klasifikované a označené podle tohoto zákona je povinen:

  • uvádět je do oběhu s původním označením,
  • nebo nově označené v souladu s tímto zákonem,
  • nově označovat je může pouze v případě, že uvádí do oběhu látky a přípravky nově zabalené.

Pokud uvede do oběhu nově označené látky nebo přípravky je povinen na obalu uvést údaje o své osobě (ve stejném rozsahu jako osoba, která uvádí na trh).

První distributor má rovněž povinnost uvést na obalu údaje o své osobě v případě, že látku nebo přípravek, který nabývá nově označí.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail