Úpravy v legislativě chemických látek a chemických přípravků a jejich zavedení do praxe

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, i některé prováděcí předpisy byly novelizovány v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Cílem příspěvku je seznámení s provedenými úpravami, které se promítnou do praxe a poukázání na jejich význam a přínos.

Úpravy v registraci

Úpravy v registraci

U látky vyrobené mimo území ES žádá o registraci osoba, která uvádí látku samotnou nebo obsaženou v přípravku na trh nebo osoba, která bylá výrobcem pověřena k podání žádosti o registraci jako jediná. U meziproduktu lze při registraci požádat MŽP o souhlas s předložením omezeného rozsahu informací a současně se MZ poskytnou doklady, že jsou splněny podmínky stanovené pro meziprodukty prováděcím právním předpisem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail