Úpravy v legislativě chemických látek a chemických přípravků a jejich zavedení do praxe

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, i některé prováděcí předpisy byly novelizovány v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Cílem příspěvku je seznámení s provedenými úpravami, které se promítnou do praxe a poukázání na jejich význam a přínos.

Úvod

Úvod

S významem a principem nové úpravy pro oblast chemických látek a chemických přípravků - zákonem č. 356/2003 Sb. - jste již byli seznámeni v rámci Konference BOZP 2005 i v dalších souvisejících publikacích. Je třeba připomenout a zdůraznit, že v zákoně č. 356/2003 Sb, o chemických látkách a chemických přípravcích, došlo především:

  • k zpřesnění zásad klasifikace chemických přípravků i zvýšení nároků na zpracování bezpečnostního listu,
  • k zpřesnění podmínek registrace ve vztahu k posouzení rizika, poskytování údajů (úplná a částečná registrace) i zvláštních podmínek registrace,
  • k zpřesnění zásad balení a označování chemických látek i chemických přípravků.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2005 byl vydán zákon č. 345/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti v plném rozsahu 1. listopadu 2005. Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn bylo publikováno pod č. 434/2005 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail