Umístění kanceláře v blízkosti trafostanice

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Potřebovala bych informaci, zda existuje nějaká norma, ochranné pásmo pro umístění kanceláře do blízkosti trafostanice. Jedná se o 2 zařízení, každé o výkonu 2 000 kVA. V kanceláři by měl být klasický denní provoz (8,5 hodiny denně). Jde mi o případné nežádoucí účinky elektromagnetického pole na zaměstnance. Existuje ochranné pásmo, ve kterém kancelář nesmí být umístěna?

V otázce se pravděpodobně jedná o distribuční transformátor, nejsou však uvedeny hodnoty transformovaného napětí, a tak lze odpovědět jen zcela obecně. Podmínky provozu distribučních sítí a tedy i jejich transformátorů jsou dány zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, technickými normami PNE - podnikové normy energetiky a ostatními souvisejícími technickými normami. Technická norma, která se přímo zabývá účinky elektromagnetického pole je ČSN 33 2040 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy. Tato norma stanoví požadavky na úroveň intenzity elektromagnetického pole v okolí zařízení elektrizační soustavy. V kap. 3 (Technické požadavky) se určují přípustné intenzity elektrického pole, přípustná doba pobytu apod.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail