Umístění elektrického rozvaděče

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Mám dotaz na vhodnost umístění hlavního elektrického rozvaděče v místnosti kanceláře. Ona kancelář je v úřední době přístupná (pracují v ní zaměstnanci) a v mimoúřední době mají složky HZS v případě mimořádné události možnost použít KTPO (klíčový trezor požární ochrany). 

Každý rozvaděč musí být vybaven průvodní technickou dokumentací a výrobním štítkem. Výrobce určuje v jakém prostředí může být rozvaděč umístěn, kdo jej může obsluhovat, jaký je jeho stupeň krytí atd.

Rozvaděče, jak hlavní, tak podružné mohou být různé konstrukce, proudového zatížení a jmenovitého napětí. Všechny rozvaděče musí být bezpečné a to v podmínkách určení výrobcem.

Například rozvaděče konstruované a ověřované dle technické normy ČSN EN 61439-3 - Rozvaděče pro laickou obsluhu, tzv. DBO, mohou být, jak z názvu vyplývá, obsluhovány laiky, tzv. úplné kryty pro domovní rozvody vyrobené a ověřené dle ČSN EN 60670-24 "Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon", jsou určeny pro domácí a podobné pevné instalace, mají být instalovány na místech, kam mají přístup nekvalifikované osoby.

Rozvaděče (hlavní domovní rozvaděče), elektroměrová jádra se v budovách přednostně umísťují v samostatně požárně odděleném, neuzamykatelném prostoru nebo na chodbě nebo schodišti, avšak nikoli na rameni schodiště. Měřicí zařízení může být umístněno též v samostatných neuzamykatelných místnostech, volně přístupných z vnitřní veřejné komunikace.

Volba a umístění rozvaděče, elektroměrového rozvaděče na společných komunikacích musí odpovídat kromě jiných požadavků i zajištění bezpečného úniku osob v případě jeho poruchy. Prostor před rozvaděčem musí být volný dle konstrukce rozvaděče, minimálně však 80 cm.

Umístnění hlavního rozvaděče budovy v případě, že tento obsahuje měřící část – elektroměry, musí po jeho instalaci posoudit revizní technik příslušného rozvodného podniku. U ostatních typů rozvaděčů se jejich umístnění posuzuje vždy při výchozí a periodické revizi elektrického zařízení budovy revizním technikem.

Literatura:

ČSN 33 2130 ed. 3  Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail