Ukončení projektu, který na SÚIP zavedl model CAF

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) realizoval v období 1. 3. 2011 – 28. 2. 2014 projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem „Zavádění modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00069.

Cílem tohoto projektu bylo především zefektivnit a zkvalitnit činnost úřadu, a to nejenom pomocí modelu kvality řízení CAF (z ang. Common Assessment Framework, tj. společný hodnotící rámec), ale také vzděláváním klíčových zaměstnanců a inspektorů v měkkých dovednostech.

Zavedení modelu CAF

Během uplynulých tří let proběhla na SÚIP celkem tři kola sebehodnocení úřadu včetně zjišťování spokojenosti zaměstnanců a klientů. Sebehodnocení provedl tým pro řízení kvality pod pracovním názvem CAF tým zřízený generálním inspektorem SÚIP, který dále tvořili oblastní manažeři kvality z každého oblastního inspektorátu práce, manažer kvality SÚIP a další zaměstnanci úřadu. Prostřednictvím sebehodnocení byly v každém kole identifikovány nejen silné stránky úřadu, ale především příležitosti ke zlepšení. SÚIP tak díky sebehodnocení má definovanou například svou vlastní vizi.

Vzdělávání zaměstnanců

V minulém roce bylo dokončeno vzdělávání zaměstnanců v měkkých dovednostech. Klíčoví zaměstnanci prošli během let 2012 a 2013 osmi vzdělávacími kurzy v celkem 36 bězích. Od března do prosince minulého roku se v měkkých dovednostech vzdělávali také inspektoři práce. Celkem bylo proškoleno 280 inspektorů v 18 bězích tohoto kurzu.

Koncepce inspekce práce

Jednou z dalších aktivit projektu je také vývoj koncepce inspekce práce jakožto základního koncepčního dokumentu. Ve druhé polovině minulého roku byl sestaven tým pro vývoj koncepce inspekce práce z interních zaměstnanců úřadu a externích poradců pro vývoj koncepce. Výsledkem činnosti tohoto týmu za dohledu externích odborníků bude koncepce, která definuje vize, poslání a strategické cíle SÚIP.

obr. Zpravodajobr. Zpravodaj

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail