Úhrada vstupní prohlídky

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Beatrica Dlouhá.

Jsem ředitelem základní školy. Své zaměstnance budu vysílat ke smluvnímu závodnímu lékaři. Které prohlídky (vstupní, preventivní, výstupní) musím jako ředitel školy hradit z prostředků školy a které si hradí zaměstnanci sami? Hradí některé prohlídky i zdravotní pojišťovny? Já, jako nastupující ředitel, musím též absolvovat vstupní prohlídku?

Úhradu vstupních prohlídek upravuje § 59 odst. 2 z. č.. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, s účinností od 4/2012.

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jina

V praxi většinou vstupní prohlídku hradí zaměstnanec, podniky mu to často po skončení zkušební lhůty proplácejí a není neobvyklé, že hradí zaměstnavatel na základě smlouvy s lékařem poskytujícím pracovnělékařské služby (PLS). Vše ostatní týkající se PLS hradí zaměstnavatel, zdravotní pojišťovny již nehradí nic (dříve hradili preventivní prohlídky na rizikových pracovištích a v případech uvedených ve směrnici č. 49/1967 – tj. i pracovníkům ve školství; to již od 4/2012 neplatí). Podle znění zákoníku práce i zákona č. 373/2011 Sb. dovozuji, že ředitel není výjimkou – buďto je rovněž zaměstnancem školy (byť v té nejvyšší pozici) nebo je v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu ke zřizovateli. Tudíž se i na něho vztahují stejné předpisy v oblasti BOZP jako na ostatní zaměstnance.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail