Uchovávání dokumentů v souvislosti s BOZP

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Jak dlouho se mají archivovat níže uvedené dokumenty? Je možné vést dokumentaci elektronicky, např. na tabletu, kde by se vyplnil dokument stejně jako písemně, jmenovaný by se podepsal a vše by se uložilo na serveru? Jde o tyto dokumenty:

  1. záznam o seznámení s bezpečnostními pokyny pro návštěvy;
  2. záznam o provedeném dechovém vyšetření;
  3. bezpečnostní pokyny pro návštěvy.

Pokud jde o uchovávání Vámi uváděných dokumentů, je třeba vycházet z obecně stanovených pravidel a lhůt pro pracovněprávní účely, neboť speciálně pro uváděné doklady lhůty k jejich uchovávání stanoveny nejsou. Jde-li o údaje týkající se zaměstnance, mezi něž patří i doklady seznámení a školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, je povinen zaměstnavatel vést o tom evidenci a dokumentaci např. v osobním spisu zaměstnance, případně v samostatné evidenci. Takové údaje je zaměstnavatel povinen uchovávat po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu. Sem patří i záznamy o provedeném dechovém vyšetření. Dokumenty o BOZP pro návštěvy na pracovišti a lhůty pro jejich uchovávání může určit zaměstnavatel vnitřními předpisy. Doporučuji určit lhůty na 2 až 3 roky s ohledem na případné spory o náhradu škody ze strany návštěvy na pracovišti.

Veškeré dokumenty opatřené vlastním podpisem musí být vedeny v listinné podobě, pokud není osoba návštěvy vybavena elektronickým podpisem. Vedle toho může zaměstnavatel vést evidenci na technických nosičích, popř. na serveru.

Autor článku: 

Komentáře

Dobrý den,

29.07.2015 - 12:54 Patrik Nowak
Dobrý den, jak již bylo řečeno veškeré dokumenty opatřené vlastním podpisem musí být vedeny v listinné podobě, pokud není osoba (návštěvy) vybavena elektronickým podpisem. Zajímalo by mne zdali se situace s podpisy řeší stejným způsobem, tudíž musí být vedena v listinné formě i v jiných případech, např. zápis z kontroly koordinátora BOZP na staveništi nebo odborně způsobilé osoby v prevenci rizik na pracovišti? Děkuji za odpověď

Kniha úrazů

29.07.2015 - 16:26 Radoslav Vlasák
Sice se již po několikáté opakuji, ale nedá mi to - doposud zůstává víceméně "ve vzduchu" tzv. Kniha úrazů, resp. její přesnější legislativní ukotvení. A přitom její případná ztráta či předčasná skartace může znamenat pro zaměstnance, který utrpí pracovní úraz zaznamenaný pouze v této knize, ve většině případů mnohem větší dopady (zejména finanční), než v případě písemností uváděných v dotazu a odpovědi.

Který právní předpis stanoví,

30.07.2015 - 11:47 Tomáš Neugebauer
Který právní předpis stanoví, že zaměstnavatel je povinen doklady o provedeném šolení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP "uchovávat po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu"?

Dobrá otázka

04.08.2015 - 13:07 Josef Gajdošík
Patrně žádný předpis se touto otázkou nezabývá. Různá doporučení nejsou zřejmě k ničemu..... také bych kvitoval zjištění, že nemám pravdu.

Dobrá otázka

04.08.2015 - 13:07 Josef Gajdošík
Patrně žádný předpis se touto otázkou nezabývá. Různá doporučení nejsou zřejmě k ničemu..... také bych kvitoval zjištění, že nemám pravdu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail