Třídění komunálního odpadu s čárovým kódem v praxi

Čím lépe budou občané třídit tuhý komunální odpad, tím budou méně platit za odvoz směsného odpadu...

Jak ale docílit toho, aby separovali již doma? V malé obci Chelčice na Strakonicku zavedli pytlový sběr tříděného odpadu s využitím čárových kódů a jsou spokojeni.

Účast v systému pytlového sběru tříděného odpadu s identifikací pomocí čárových kódů je dobrovolná. Poplatníkovi jsou po registraci zdarma vydány samolepicí štítky pro jednotlivé komodity sběru. Štítek obsahuje čárový kód s informacemi o komoditě, pořadovém čísle štítku a identifikuje poplatníka pomocí vygenerovaného kódu. Pod tímto kódem jsou informace o sběru prezentovány na internetových stránkách obce. Za každý řádně naplněný pytel jsou přiznány poplatníkovi bonusové body, za které obdrží určitou finanční částku. Takto nastřádaná částka je poplatníkovi odečtena při paušální platbě za odvoz popelnic v následujícím svozovém období. Hodnota jednoho bodu může například být 5 Kč. Celá agenda sběru je zajišťována programem - Codeware sběr.

Jaké mohou být podmínky

Podmínky k plnění pytlů mohou být následující: Pytle velikosti 110 litrů - u plastů a kartonových obalů musí mít hmotnost minimálně 2 kg = 3 body, u papíru minimálně 10 kg = 2 body. Štítek se lepí na dobře viditelné místo. Při nedodržení stanovené minimální hmotnosti pytle, při jeho znečištění nebo když obsahuje špatně vytříděné komodity, za tento konkrétní pytel se mu neudělí žádný bod. Pokud poplatník za svozový měsíc pytel nenaplní, má možnost plnit dále a odevzdat jej ke sběru v následujícím svozovém termínu. Sběrná služba, která snímá čárové kódy z pytlů při jejich sběru, případné chyby zadává rovnou do terminálu, v němž uloží, o jakou vadu se jedná.

"V případech, kdy nejsou dodrženy podmínky třídění, nelze poplatníkovi započíst bonusové body. Na tuto skutečnost ho upozorňujeme v průběžných výsledcích na internetových stránkách obce (www.chelcice.cz). Vidí tam, jaké chyby jeho pytle měly a na co si musí dát příště pozor. V případě nesouhlasu může se poplatník dohodnout s obecním úřadem a doložit, že to s určitým pytlem bylo jinak. Úřad má v softwaru možnost opravovat a měnit počty bodů. Je zaručena transparentnost systému sběru a také si každý může zkontrolovat, zda všechny jeho odevzdané pytle byly zaregistrovány. Pro přiznání bodů je také nutné, aby poplatník včas a v patřičné výši zaplatil poplatky za svoz tuhého komunálního odpadu," vysvětluje Miroslav Dušek, místostarosta obce Chelčice, kde žije okolo 330 obyvatel.

Pytle s nalepenými samolepkami a čárovým kódem se svážejí jednou měsíčně v určené dny přímo od domu. Obsluha přečte při sběru čárový kód čtečkou. Zároveň zkontroluje, zda jsou dodrženy podmínky pro přiznání bodů. Čárový kód lze kdykoli načíst znovu a upravovat zadané parametry. "Například, když bude problém s nějakým pytlem při jeho předávání následné organizaci, lze okamžitě identifikovat příslušného poplatníka. Pokud čárový kód nejde načíst, je na etiketě ještě jeho číselná podoba, kterou je možné zadat pomocí klávesnice na čtečce a pytel takto načíst. Pytle lze použít vlastní, nebo je zakoupit na obecním úřadě za velkoobchodní cenu. Plné pytle se poté odvezou do příslušných organizací," upřesňuje místostarosta.

Co je potřeba

Obec si zakoupí Sofware - Codeware sběr, který si nahraje do počítače, a také přenosný datový terminál, který vždy zapůjčí sběrné společnosti. Samolepicí štítky buď může tisknout na laserové tiskárně, nebo si může zakoupit tiskárnu, na které bude tisknout štítky odolné proti vodě (z tzv. polyethylenu). Štítky s čárovými kódy musí být nalepeny viditelně.

Po dokončení svozu se čtečka vloží do nabíjecího stojánku a nasbíraná data lze "přetáhnout" do počítače, kde se zpracují a archivují.

Program umožňuje měnit počty bodů za jednotlivé komodity i cenu bodu, podle vývoje plateb od společnosti EKO-KOM a navazujících odběratelských organizací. Také jej lze rozšiřovat o další komodity v číselníku komodit či upravovat v číselníku chyb důvody, pro které není možno přiznat bonusové body. Samozřejmostí je pohodlná editace jednotlivých poplatníků v databázi a zálohování souborů. Štítky se tisknou na běžné laserové tiskárně (na archu formátu A4 je 24 štítků 70 x 36 mm).

"S pytlovým odvozem tříděného odpadu od domu jsme začali v roce 2008 a ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme zavedli systém čárových kódů. V současné době obec tento systém ani nedotuje, ani na něm nevydělává. Docílili jsme ale toho, že jsme letos nemuseli zvyšovat ceny za svoz popelnic, snížil se podíl netříděného odpadu a platby od společnosti EKO-KOM vzrostly více než dvojnásobně. Finanční motivace třídění odpadů vzbudila poměrně velký zájem občanů. Za letošní první čtvrtletí se do systému přihlásila více než polovina poplatníků," uzavřel místostarosta Miroslav Dušek.

Systém odměn v Chelčicích

Poplatník, který platí místní poplatky včas a ve správné výši a současně se zapojil do systému třídění komunálního odpadu - "svoz pytlů označených čárovým kódem od domu", může obdržet podle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za každý získaný bonusový bod v předchozím kalendářním roce 5 Kč. Pro účely této vyhlášky se stanovuje hodnota tříděného odpadu následovně:

  • tříděný papír (balík nebo pytel s min. hmotností 10 kg) - 2 body,
  • tříděné plasty (pytel 110 litrů s min. hmotností 2 kg) - 3 body,
  • tříděné nápojové kartony (pytel 110 litrů s min. hmotností 2 kg): 3 body

Zdroj: Třídění s čárovým kódem občany motivuje (Moderní obec)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail