Projekt TL01000502 Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce

Cílem řešení projektu je vytvoření nových originálních modelů a nástrojů pro hodnocení stavu a vývoje kvality pracovního života v ČR (komplexně spojující klíčové objektivní charakteristiky i subjektivně vnímané aspekty práce) v dynamicky se proměňující společnosti, její ekonomiky, společenských vztahů a dalších konkrétních podmínek.

Anotace: Cílem řešení projektu je vytvoření nových originálních modelů a nástrojů pro hodnocení stavu a vývoje kvality pracovního života v ČR (komplexně spojující klíčové objektivní charakteristiky i subjektivně vnímané aspekty práce) v dynamicky se proměňující společnosti, její ekonomiky, společenských vztahů a dalších konkrétních podmínek. Modely a nástroje budou podle povahy obsahu a charakteru uzpůsobeny určeným uživatelům na různých úrovních (na makroúrovni i podnikové úrovni) a poskytnou základ pro efektivní řízení i pro možné ovlivňování budoucí KPŽ v ČR. Unikátnost a novost VP spočívá v samotném předmětu řešení. Jádrem a obsahem řešení výzkumného projektu je samotná podstata a realita kvality života, resp. kvality pracovního života, na kterou je
mimo jiné program ÉTA rámcově zaměřen.

Klíčová slova: kvalita pracovního života, náklady a ztráty, aspekty práce; bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ergonomie, komplexní model KPŽ, vzdělávací modul, workshop, reprezentativní šetření, certifikovaná metodika
Řešeno: 4/2018 – 5/2021
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Mlezivová
Další uchazeči projektu: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a České vysoké učení technické v Praze
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

 

VÝSTUPY
  • Vsouhrn – Výzkumná zpráva projektu
  • Nmet – Certifikovaná metodika pro monitorování a řízení nákladů a ztrát z titulu pracovních úrazů
  • O – Originální makroekonomický model kvality pracovního života (M-KPŽ)
  • O – Nový vzdělávací pilotní modul pro efektivní řízení kvality pracovního života, BOZP a ergonomie
  • W – Workshopy k vytvořenému modulu KPŽ a vzdělávacímu modulu KPŽ a BOZP a ergonomie.

 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail