Teplota na pracovišti - zaměřeno na zimu

Zdroj: 
Ve svých dotazech často píšete, že zaměstnavatelé šetří a vám je na pracovišti zima. Na vaše přání JUDr. Eva Dandová zpracovala Téma týdne Teplota na pracovišti - zaměřeno na zimu podle novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Jeden z dotazů na tuto problematiku, který přišel do redakce BOZPinfo, zněl: Pracuji v psychiatrické léčebně na úseku údržby, z důvodu vypínání tepla a teplé vody na pracovišti (v dílně, skladu, šatně) i z hlediska nutnosti zvýšené hygieny ve zdravotnictví mě zajímá, jaké jsou normy na teplotu na pracovišti v zimě a zajištění teplé vody.

Tuto otázku upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, které je prováděcím právním předpisem podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a podle zákoníku práce. Dne 1. května 2010 nabyla účinnosti novela tohoto nařízení vlády provedená nařízením vlády č. 68/2010 Sb., která zjednodušila právní úpravu mikroklimatických podmínek na pracovišti.

Pro Vás jsou pak rozhodující údaje v příloze č. 1, kde v tabulce č. 1 jsou zaměstnanci rozčleněni do  tříd práce podle celkového  průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu. Z tabulky uvádím pouze část, tříd práce je celkem osm.
 

Třída práce
Druh práce
M
(W.m-2)
Ztráta tekutin v litrech za osmihodinovou směnu
I.
Práce v sedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů.
80
0,90
II a
Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální  prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, práce pokladní.
81 - 105
1,00
II b
Práce spojená s řízením nákladního vozidla,  traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená  s  vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou - dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, prodavači, lakýrníci dělníci v ocelárně, valcíři hutních materiálů, strojní opracování a  montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu., svařování, soustružení, strojové vrtání, tažení nebo tlačení lehkých vozíků, práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg. 
106 – 130
1,40
III a
Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních  končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze - údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu.
131 - 160
2,2

Zaměstnavatel musí mít každého zaměstnance zařazeného do třídy práce podle tohoto nařízení vlády. V tabulce č. 2 se upravují maximální teploty pro danou třídu práce, které jsou ukazatelem pro ztrátu tekutin podle tabulky č. 1. V tabulce č. 3 jsou pak upraveny minimální a maximální teplotní požadavky na pracoviště, vyjma těch pracovišť, kde je teplota udržovaná nebo přítomna z technologického zdroje nebo ji nelze technicky odstranit. Optimální teploty ve stávajícím nařízení vlády uváděné v tabulce č. 2 byly odstraněny, neboť jsou považovány za údaj ryze technický.

Požadavky na mikroklimatické podmínky na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou po celý kalendářní rok*

Třída práce
M
(W. m-2)
Operativní teplota to (°C)
Výsledná teplota kulového teploměru tg (°C)
Va Rh
(m.s-1)
To min nebo tg min
To max nebo tg max
I
=80
20
28
0,1 až 0,2
IIa
81 až 105
18
27
0,1 až 0,2
IIb
106 až 130
14
26
0,2 až 0,3
IIIa
131 až 160
10
26
0,2 až 0,3
IIIb
161 až 200
10
26
0,2 až 0,3
IVa
201 až 250
10
26
0,2 až 0,3
IVb
251 až 300
10
26
0,2 až 0,3
V
301 a více
10
26
0,2 až 0,3

to min  a tg min  je platná pro tepelný odpor oděvu 1 clo (clo je jednotka tepelně izolační  vlastnosti oděvu a vypočítává se podle ČSN EN ISO 9920),
to max  a tg max je platná pro tepelný odpor oděvu 0,5 clo,
va  je rychlost proudění vzduchu,
Rh je relativní vlhkost.

*Jde buď o průměrné hodnoty celosměnové nebo průměrné hodnoty odpovídající části směny s rozdílnými tepelnými podmínkami.

Celá tato nová úprava směřuje ke zjednodušení analýzy mikroklimatických podmínek při práci ze strany zaměstnavatele, a to výslovně jen pro účely poskytování ochranného nápoje. To je vázáno vždy na průkaz, zda v daný pracovní den, resp. směně, došlo k překročení hygienických limitů zátěže teplem nebo chladem, tedy mikroklimatických podmínek ve smyslu zákoníku práce. U zátěže chladem je zjišťování jednodušší v tom, že stačí pouhé měření aktuální teploty, a to buď na uzavřeném pracovišti, například v budově, ale také v kabině řidiče nebo měření venkovní teploty, jde-li o práce na venkovním pracovišti, neboť jednotícím hygienickým limitem je teplota ta 4 °C. Její překročení pak avizuje, že vznikl nárok na ochranný nápoj, který je na rozdíl od nárokového množství při tepelné zátěži jednotný, a to ½ litru teplého nápoje za osmihodinovou směnu.

Zátěž chladem při práci se hodnotí z hlediska její únosnosti pro zaměstnance ve směně. Na nevenkovním pracovišti se chladová zátěž hodnotí podle operativní nebo výsledné teploty; na venkovním pracovišti se hodnotí podle teploty vzduchu korigované účinkem proudícího vzduchu podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části D. Zaměstnanec může být vystaven zátěži chladem pouze tehdy, vykonává-li práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní teplota nižší, než je teplota upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3, nebo vykonává-li práci odpovídající energetickému výdeji 106 W . m-2 a vyššímu na venkovním pracovišti, na němž je minimální teplota vzduchu upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části D. Teplota vzduchu korigovaná účinkem proudícího vzduchu je upravena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části D.

Pokud se týká vody na pracovišti, tak nařízení vlády v § 53 odst. 1 k tomu stručně uvádí, že prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance.  To je jasné ustanovení, kontrolu opět provádí orgány hygieny práce.

Pokud byste měli nějaké dlouhodobější problémy s chladem na pracovišti, doporučuji obrátit se na územní pracoviště krajské hygienické stanice.

Autor článku: 

Komentáře

6°C na ranní směně v hale

12.01.2017 - 04:03 Jana Kalinčíková
Dobrý den, jak bojovat proti zimě na pracovišti. Stěžujeme si ,ale nic se neděje.Když přijde hygiena,tak se hala uzavře,vysokozdvižné vozíky nesmí vyjíždět ,aby se hala vytopila a při kontrole je vše v pořádku. Není možné manuálně pracovat ,neboť´ tvář a ruce jsou zkřehlé od zimy. Máme na sobě několik vrstev zimního oblečení ve kterých se špatně manipuluje při výrobě.Proč hygiena nekontroluje firmy aniž by se ohlásila předem. Spousta lidí,kteří pracují u vrat teploty -4°C. To snad není možné. Jana

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail