Teploměry na určování tělesné teploty obsahující rtuť zmizí z trhu

Sdělení odboru legislativního a odboru environmentál ních rizik k zákazu uvádění na trh teploměrů na určování tělesné teploty obsahujících rtuť.

Směrnice 2007/51/ES stanoví, že na trh se nesmí uvádět teploměry na určování tělesné teploty obsahující rtuť a další měřicí zařízení určená k prodeji široké veřejnosti (např. tlakoměry, barometry, tonometry, teploměry jiné než teploměry na určování tělesné teploty) obsahující rtuť. Tato směrnice měla být transponována členskými státy do 3. října 2008 s tím, že její ustanovení nabudou účinnosti od 3. dubna 2009. Od 1. června 2009 však bude směrnice 76/769/EHS zrušena spolu se směrnicí 2007/51/ES, která směrnici 76/769/EHS novelizovala. Ustanovení této směrnice omezující uvádění některých látek a směsí na trh (včetně zmíněného omezení pro rtuťové teploměry) budou převedena do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), která nabude účinnosti od 1. června 2009. Vzhledem k tomu, že nařízení ES jsou přímo použitelná v členských státech EU, začnou tato ustanovení platit i na území ČR.

Za těchto okolností by vyhláška transponující směrnici 2007/51/ES do našeho právního řádu platila necelé dva měsíce. Tato směrnice proto nebude transponována s tím, že zákaz uvádění chemických látek a chemických přípravků v ní uvedených na trh nabude účinnosti až dnem přijetí změny přílohy XVII nařízení REACH (1. června 2009). Příslušné zrušující ustanovení pro vyhlášku č. 221/2004 Sb., která transponuje směrnici 76/769/EHS, je obsaženo v novele zákona č. 356/2003 Sb., která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2008 Sb.

Pokud se týká znění ustanovení omezujících používání rtuti v teploměrech a jiných měřících zařízeních v příloze XVII nařízení REACH, bude totožné se zněním ve směrnici 2007/51/ES. Omezení se týká teploměrů pro měření tělesné teploty a ostatních měřících přístrojů obsahujících rtuť, které jsou určeny k prodeji široké veřejnosti. Nevztahuje se na používání teploměrů obsahujících rtuť, které byly uvedeny na trh před nabytím účinnosti změny přílohy XVII nařízení REACH (předpoklad 1. červen 2009).

Zdroj: Sdělení odboru legislativního a odboru environmentál ních rizik k zákazu uvádění na trh teploměrů na určování tělesné teploty obsahujících rtuť. Věstník MŽP č. 5/2009  (Dvořák Libor , Forint Pavel)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail