Tematické číslo časopisu JOSRA k problematice MIGRACE

Vyšlo první tematické číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

Samostatné číslo časopisu JOSRA je věnováno stále aktuálnímu tématu migrace. Uveřejněny jsou vybrané články, ve kterých se autoři či autorky nesnaží komplexně řešit tématiku, ale kterými naznačují širokou rozmanitost problematiky, představují různé zorné úhly pohledu a zaměřují pozornost na různé jednotlivé aspekty migrace. Cílem publikačních aktivit je zvýšit informovanost širší veřejnosti a napomoci k prosazování rovných podmínek, odstraňování bariér, diskriminačních jevů, snižování pracovních úrazů, smrtelných pracovních úrazů a zvyšování celkové úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména vlivem globalizace dochází ke stále výraznějšímu pronikání zahraničních podnikatelů, firem, nadnárodních řetězců do domácích ekonomik, k vyšší prostorové mobilitě pracovních sil včetně pracovní imigrace. Problémy v zaměstnávání zahraničních pracovníků mohou způsobovat jiné zvyklosti, tradice, odlišné znalosti a přístupy k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také jiná úroveň kultury bezpečnosti. Migrace a integrace cizinců do společnosti v rámci různých typů zahraniční migrace, má také vzhledem ke svému kontextu velmi blízko k problematice lidských práv, politické filozofie, otázek spravedlnosti apod.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

  • Nelegální migrace a některé její souvislosti - Ing. Lenka Svobodová, Ing. Iveta Mlezivová
  • Stav ochrany ukrajinské státní hranice a procesy nelegální tranzitní migrace : sociálně-politické aspekty : 1. část - PhDr. Milan Lupták, CSc., PhDr. Marína Luptáková
  • Stav ochrany ukrajinské státní hranice a procesy nelegální tranzitní migrace : sociálně-politické aspekty : 2. část - PhDr. Milan Lupták, CSc., PhDr. Marína Luptáková
  • Illegal Migration across the Czech State Border “before the Schengen” (… apprehended migrants in Czech detention centers) - Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
  • Ekonomická aktivita a mobilita Vietnamců v Česku - RNDr. Eva Janská, Ph.D., Bc. Tereza Hönigová, Mgr. Jiří Hasman
  • Vliv zaměstnanosti na akulturaci imigrantek do české společnosti - Mgr. Markéta Koropecká
  • Role strukturálních a individuálních faktorů pro podobu transnacionálních rodinných vztahů : případová studie českých migrantů ve Švédsku - Kristýna Peychlová, MA

Nerecenzované články:

  • Problémy migrace a BOZP ve spojených státech - Ing. Lenka Svobodová, Ing. Iveta Mlezivová

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod.  Budeme se těšit na spolupráci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail