Téma BOZPinfo

02.01.2006
Zdroj:
Letošní rok přinese zásadní novinky v oblasti pravidel silničního provozu či trestání za dopravní přestupky, byl totiž novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Mezi změny v pravidlech patří např. bodový systém, celoroční povinné svícení, zvýšení maximální hranice udělovaných pokut na 50 tisíc korun či možnost policie okamžitě odebírat řidičské oprávnění. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 411 v září loňského roku, na změny se řidiči musí připravit s příchodem 1. července.
26.12.2005
Zdroj:
Vánoce a konec roku patří z hlediska hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto mají jednotky požární ochrany spoustu práce s požáry a nehodami, na kterých se podílí lidská neopatrnost či neznalost. Loňský konec roku byl z hlediska požárů, k nimž došlo mezi Štědrým dnem a Silvestrem, dokonce nejhorší za posledních deset let. V článku zástupci HZS shrnují zásady, které by měl na konci roku dodržet každý, kdo se nechce s hasiči setkat přímo doma.
19.12.2005
Zdroj:
O domově se často soudí, že je oázou klidu a bezpečí. Zavřeme za sebou dveře bytu či domu a máme pocit, že všechny nástrahy zůstaly venku. V médiích či na jiných úrovních se nezřídka probírá, jak by měl vypadat bezpečný silniční provoz, či jak dodržovat bezpečnost na pracovištích atd. O tom, jaké jsou "bezpečnostní předpisy" v domácnostech se však mnoho nezajímáme. A přitom úrazy v domácnosti tvoří u nás i v jiných zemích téměř polovinu z celkového počtu úrazů.
05.12.2005
Zdroj:
BOZP ve školství není věnována odborně ani mediálně dostatečná pozornost a to přesto, že tato tématika zahrnuje nejen bezpečnost žáků, ale i bezpečnost všech zaměstnanců školy. S příkladem z praxe, jak vypadá situace BOZP zaměstnanců ve školství se můžete seznámit v tomto Tématu týdne.
28.11.2005
Zdroj:
Povinnost zaměstnavatele mít lékaře preventivní péče a vysílat zaměstnance na prohlídky je zakotvena v naší legislativě. Co však předcházelo, jaké je pozadí a předpokládaný vývoj těchto nařízení? To vše se dozvíte z tohoto Tématu týdne.
21.11.2005
Zdroj:
Snad každý z nás se někdy ocitl v životní situaci, která se zdála na první pohled neřešitelná. Předpokládáme, že s podobnými situacemi se setkáváte také v oblasti BOZP ať již z pozice zaměstnavatele, bezpečnostního technika, živnostníka nebo zaměstnance. Uvítali bychom proto Vaše náměty, které nám pomohou vytvořit na BOZPinfo databázi návodů, se kterými se často setkáváte v oblasti BOZP a které lze označit jako životní situace.
14.11.2005
Zdroj:
Vzhledem k tomu, že jedním ze zdrojů rizik ohrožujících zaměstnance bezprostředně na životu jsou pracovní prostředky, je nutné požadavky na jejich bezpečnost upravit, a stanovit bližší podmínky jejich používání. Na základě Vašich dotazů věnujeme této problematice samostatné Téma týdne.
07.11.2005
Zdroj:
Minulý týden byly poprvé oceněny podniky splňující podmínky soutěže "Podnik podporující zdraví 2005". Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje již nyní soutěž o titul "Podnik podporující zdraví 2006", které je věnováno toto Téma týdne.
31.10.2005
Zdroj:
Dne 25. října 2005 byla oficiálně zakončena informační kampaň „Evropský týden BOZP 2005“, zaměřená na problematiku hluku při práci. Současně byla předána ocenění "Bezpečný podnik", " Podnik podporující zdraví", a oceněny byly i podniky, které se umístily na předních místech v národním kole soutěže "Správná praxe".
24.10.2005
Zdroj:
Značné množství dotazů, které nám chodí do redakce, se týká i prací konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti) a souvisejících legislativních požadavků. Z tohoto důvodu bylo práci konané mimo pracovní poměr věnováno samostatné Téma týdne.
17.10.2005
Jaké jsou nejčastější nedostatky, s nimiž se inspektoři státního odborného dozoru setkávají? Co se ve firmách z bezpečnostního hlediska zanedbává a nejčastěji bývá pokutováno? Odpovědí může být zpráva o obvyklých neduzích BOZP ve firmách za rok 2004 z ostravského inspektorátu práce, který se stará o více než 700 tisíc zaměstnanců v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
10.10.2005
Zdroj:
Prostředky lidové zábavy - pouťové atrakce (kolotoče, centrifugy, autodromy apod.), se stejně jako jiné výrobky musí řídit platnou legislativou. Platí ovšem stejná pravidla pro nové a starší atrakce? A co všechno musí provozovatel zajistit, aby se nestávaly úrazy, způsobené selháním zařízení? Na základě dotazu čtenářů věnujeme této problematice samostatné Téma týdne.
03.10.2005
Zdroj:
V září podepsal prezident tzv. protikuřácký zákon, omezení pro kuřáky začnou platit již za čtyři měsíce, tj. 1. ledna 2006. Zákon jde ruku v ruce s celoevropským trendem omezování tabákové reklamy, zdražování cigaret a zákazu kouření na veřejně přístupných místech. Český zákon však mnozí odborníci považují za vágní a daleko mírnější než předchozí platné právní úpravy, v oblasti pracovně-právních vztahů je na kuřáky stále daleko přísnější zákoník práce.
26.09.2005
Postupy využívané při povrchové těžbě a zpracování kameniva při hodnocení zdravotních i bezpečnostích rizik. Téma upozorňuje zejména na specifika v oblasti zdravotních rizik a na konkrétních případech uvádí možnosti jejich eliminace. V oblasti bezpečnostních rizik popisuje mj. metodu vyhodnocování tzv. skoronehod (Near Hits) a externí audity přímo v terénu (Task Audits). Pro téma byly využity zkušenosti těžební společnosti Tarmac CZ.
19.09.2005
Pokud mají vaši zaměstnanci nevyčerpanou dovolenou ještě za rok 2004, musí ji nastoupit povinně k 1. listopadu. Teprve podruhé se tak letos uplatňuje novelou upravený § 109 odst. 2 zákoníku práce, který zužuje dosavadní možnost nechat si zbylou dovolenou proplatit. Cílem zákonodárců bylo motivovat zaměstnance i zaměstnavatele ke skutečnému čerpání celého rozsahu volna na zotavenou a regeneraci sil.
12.09.2005
OHSAS 18001, ILO-OSH 2001, Bezpečný podnik, Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku - to jsou jen některé z běžně používaných systémů managementu bezpečnosti v České republice. V tématu týdne hodnotíme jednotlivé přístupy z hlediska jejich rozšířenosti, aplikovatelnosti a vhodnosti použití.
05.09.2005
Základní informace o zdravotním riziku souvisejícím s expozicí vláknitému prachu a rozbor legislativy, která v současné době ošetřuje předmětnou problematiku. Aspekty práce laboratoře při vzorkování a stanovení početní koncentrace prachu, s uvedením příkladu industriální a indoor situace, typické a často podceňované ze strany subjektů z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
29.08.2005
Aktualizací stávající legislativy v oblasti ochrany zdraví při práci i ochrany veřejného zdraví, a probíhající harmonizací technických norem, vztahujících se k ergonomickým parametrům pracovních systémů, dochází k rozšíření možností provádění objektivních studií konkrétních pracovních systémů s cílem jejich optimalizace. O aplikaci těchto poznatků do technické praxe se můžete dozvědět více v tomto tématu týdne.
22.08.2005
Každý rok se příslušné orgány zabývají vyhodnocením úrazovosti za uplynulé období. V tomto tématu týdne si máte možnost na základě výňatku z analýzy Výzkumného ústavu bezpečnosti práce udělat obrázek o vývoji smrtelné pracovní úrazovosti v ČR za rok 2004.
15.08.2005
Zdroj:
V USA jako důsledek prudce se zvyšujících výdajů na zdravotní péči zavádí někteří zaměstnavatelé tzv. komplexní programy propagace zdraví – programy wellness. Tyto programy se v podstatě zaměřují na zlepšení životního stylu. Zaměstnavatelé si však kladou otázku: "Lze předcházet onemocnění zaměstnanců opatřením, které ovlivní i jejich osobní život ?"

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail