Téma bezpečnosti při práci je aktuálnější než dříve

Zdroj: 
Odborníci dnes v souvislosti s technickým pokrokem veškerých technologií rozlišují dva subsystémy - "safety" a "security". První se týká bezpečnosti a ochrany osob, druhý ochrany zařízení, majetku, materiálů a výrobků. Oba subsystémy přitom vzájemně prolínají.

Bezpečnost při práci byla vyzdvihována vždycky, ale v poslední době se její význam a závažnost hodnotí mnohem silněji než dříve. Souvisí to s postupující automatizací a robotizací a vůbec s technickým pokrokem veškerých technologií - ty sice zrychlují výrobu a zvyšují produktivitu, ale bohužel také s sebou přinášejí větší rizika pro zdraví a životy pracovníků.

O BEZPEČNOST JDE U LIDÍ I U OBJEKTŮ

Jestliže na prvním místě v systémech majících zajistit a zlepšovat bezpečnost při práci a ve výrobních procesech je samozřejmě člověk, neznamená to, že lze opomíjet výrobní zařízení a postupy. Také tyto faktory výrobního procesu jsou úměrně s postupem technického pokroku stále zranitelnější. Proto se dnes v kruzích odborníků zabývajících se bezpečností a ochranou při práci rozlišují subsystémy "safety" a "security". V prvním subsystému jde o bezpečnost a ochranu lidí, ve druhém o ochranu výrobních zařízení, materiálů a výrobků. Obě sféry se však přirozeně prolínají, např. při realizaci bezpečnostních zásad předcházejících požáru jde o ochranu jak lidských životů, tak firemního majetku. V obou subsystémech se v posledních letech hodně vykonalo, hlavně při předcházení pracovním úrazům, ale prevence je stále nedostatečná.

OCHRANA PŘED POŽÁRY

Zde je bedlivost a prevence snad ještě důležitější než v jiných případech rizik pro lidi a pro firemní inventář. V poslední době jsou signální systémy fungující pomocí kabelů nahrazovány rádiovým hlásicím systémem, který je rychlejší a který nemůže být většinou ohněm zasažen úplně, nebo do té míry, aby zcela přestal fungovat, což v případě kabeláže může nastat.

Kromě toho se naštěstí stává zvykem, že po instalaci rádiového propojení příslušných míst v podniku jsou z cvičných důvodů situace ohrožení požárem simulovány a trénovány, jinými slovy: je "vyvolán" virtuání požár, který je pak virtuálně hašen.

OCHRANA OBJEKTŮ

Z médií jsou známy případy, že roste odvaha pachatelů takových trestných činů, jako jsou přepadení bank, kiosků a prodejen spotřebního zboží, a že tyto útoky jsou prováděny se stále větší profesionalitou a stále tvrději. To znamená, že i nebezpečí jak pro personál v těchto prostorách, tak pro inventář v nich je větší než dříve. Zabezpečení by mělo být odolnější proti útokům zlodějů, teroristů či "pouhých" vandalů.

Jak se předem připravit anebo bránit proti takovémuto riziku? Kromě řádného pancéřování dveří a nerozbitných oken a zajištění, aby se nepovolaní lidé nedostávali do objektů jinými cestami se používá stále více systému kamer, a to takových, které dokážou pořizovat snímky i za velmi špatných světelných poměrů či dokonce za tmy. Dokážou tedy zachytit případné vetřelce i v noci.

Velkou nadějí pro ochranu objektů a pro identifikaci osob, které jsou nebo nejsou oprávněny vstupovat do určitých prostorů a v určitou dobu, je samozřejmě biometrie.

I když zmíněné techniky se používají převážně pro sledování bezpečnostní situace v bankách, na letištích a v jejich okolí, počítá se s jejich rozšířením i ve výrobě, kde mohou sloužit např. k dohledu nad tím, zda zaměstnanci dodržují bezpečnostní předpisy při práci.

KLÍČE MECHANICKÉ I DIGITÁLNÍ

Mechanickému uzavírání a zamykání prostor nebude asi nikdy odzvoněno, ale budoucnost patří jednoznačně "digitálním" klíčům a zámkům, fungujícím na základě senzoriky. Jde tu hlavně o video-optické měřicí a snímací metody, jimiž pracuje kamera (podobným způsobem jako při výšeuvedeném sledování chování lidí). Ta přenáší snímky do PC, kde je automatický systém či obsluha vyhodnocuje. V tomto smyslu kamera nahrazuje uzavírání dveří, které dokáže také odemknout.

BEZPEČNOST IT

V podmínkách současné výroby a řízení hraje mimořádně velkou roli bezpečnost a zajištění systémů IT ve formách, které používají internet, elektronický obchod, sítě WLAN atd. Oč větší urychlení a jiné přínosy IT přinášejí, o to větším rizikům jsou vystaveny. Odtud pramení široká paleta nástrojů, které se nabízejí k minimalizaci anebo prevenci těchto rizik - programy antivirové, proti počítačovým červům a trojským koním a různé firewallové systémy.
 
ZDROJ:
Téma bezpečnosti při práci je aktuálnější než dříve. Technik, č. 12, 2005, s. 41.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail