Světový den boje proti rakovině 2023: příležitost zaměřit se na rakovinu z povolání

Světový den boje proti rakovině, který jsmě si připomněli 4. února, je příležitostí k obeznámení se s touto problematikou a přijetí opatření, která přispějí k menšímu zatížení rakovinou v celosvětovém měřítku.

Agentura EU-OSHA je vážně odhodlána připojit se k boji proti rakovině, která je nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s výkonem povolání. V této souvislosti provádí terénní průzkum expozice pracovníků, jehož cílem je identifikovat rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění při práci. Průzkum se tento měsíc dokončuje a první výsledky budou oznámeny později v průběhu roku. Záměrem průzkumu je poskytnout informace, které pomohou zlepšit ochranu proti nebezpečným látkám a mohly by přispět i k aktualizaci právních předpisů EU.

Přečtěte si informační list agentury EU-OSHA Karcinogeny při práci a další informační listy o karcinogenních látkách a procesech, které jsou dostupné v různých jazycích na internetových stránkách iniciativy Plán týkající se karcinogenů, kterou agentura EU-OSHA aktivně podporuje.

Podívejte se na nový film o Napovi Skrytí zabijáci a získejte informace o rizicích souvisejících s karcinogeny vznikajícími při různých procesech a o tom, jak těmto rizikům předcházet.

Více informací o Světovém dni boje proti rakovině a veškerých činnostech v rámci kampaně zaměřených na odstranění rozdílů v onkologické péči.

Obr.: © UICC

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail