Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zdroj: 

Obětem pracovních úrazů a nemocí z povolání je už tradičně věnován Mezinárodní vzpomínkový den. Po celém světě se 28. dubna, kdy se slaví Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v dalších dnech konají nejrůznější vzpomínkové akce. K letošní vzpomínce bychom se chtěli připojit v podobě virtuální galerie prací mladých tvůrců na téma BOZP.

Při práci nebo na následek pracovního úrazu či nemoci z povolání každoročně zemře více lidí, než je po stejnou dobu zabito ve válečných konfliktech. K naší lítosti k nim dochází i přes sílící snahy o rozvoj a uplatnění preventivní bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích. Obětem pracovních úrazů a nemocí z povolání a lidem zraněným při práci je už tradičně věnován Mezinárodní vzpomínkový den. Po celém světě se 28. dubna, kdy se slaví Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v dalších dnech konají nejrůznější vzpomínkové akce – shromáždění, semináře, konference, ceremoniály apod., na uctění památky všech, kdo se zranili při práci nebo při práci ztratili své životy.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) stejně jako v předchozích letech uspořádala vzpomínkovou akci, která se konala 24. dubna 2013 v Domě odborových svazů v Praze. Součástí akce byla zajímavá přednáška na téma „Výchova k bezpečnosti a zdravému životnímu stylu od nejútlejšího věku“.

Účastníky přivítal Mgr. Miroslav Kosina z Centra BOZP a ŽP ČMKOS. Mgr. Václav Pícl, místopředseda ČMKOS, připomněl, že na následky pracovních úrazů každý rok zemře na celém světě 360 tisíc lidí a kolem 2 milionů na nemoci z povolání. JUDr. Jaroslav Stádník z Oblastního inspektorátu pro hl. m. Prahu seznámil přítomné s aktuálními čísly pracovní úrazovosti. V České republice se za rok 2012 stalo 104 smrtelných pracovních úrazů (v roce 2011 – 139), 1459 závažných (v r. 2011 – 1508) a 39191 ostatních pracovních úrazů (v roce 2011 – 40777). S potěšením konstatoval, že se ve srovnání s rokem 2011 počet úrazů snížil a zdůraznil, že boj proti úrazům zůstává stále prioritou inspekce práce. Všichni přítomní uctili památku obětí minutou ticha.

Dále krátce vystoupila MUDr. Anežka Sixtová z Ministerstva zdravotnictví a upozornila na novou vyhlášku o pracovnělékařských službách, která je předmětem mnoha dotazů. Vzhledem k tomu, že je to první komplexní úprava pracovnělékařských služeb, probíhá na toto téma řada seminářů určených zaměstnavatelům, zaměstnancům krajských hygienických stanic, zdravotníkům apod.

Mgr. Libuše ČernáMgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. z Masarykovy univerzity Fakulty sportovních studií v rámci přednášky na téma „Výchova k bezpečnosti a zdravému životnímu stylu od nejútlejšího věku“ představily projekt „Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě“. V rámci tohoto projektu připravují metodické materiály, videomateriály a kurzy pro pedagogy, které se týkají školních i mimoškolních aktivit a jsou podporovány mnoha organizacemi. Je to například seminář Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti, metodický materiál První pomoc v tělesné výchově,  Pravidla FIS (jak se chovat na sjezdovce), Rizika v horách, Lyžování a pohyb ve volném zimním terénu nebo metodický materiál o správné resuscitaci - Kardiopulmonální resuscitace. Z e-learningových kurzů můžeme jmenovat například Inovaci zimních výcvikových kurzů, Nebojme se gymnastiky, Bezpečně a hravě na in-line bruslích, Prevence úrazů výukou pádové techniky. Na natáčení videomateriálů se podíleli odborníci z různých oblastí. Jeden z filmů zvítězil na filmovém festivalu v Liberci a zaujal i na přehlídce světových filmů v Miláně. Vzdělávací materiály je možné si prohlédnout na webových stránkách projektu.

Libuše Černá zdůraznila, jak je důležité věnovat se dětem od nejútlejšího věku a jakých chyb se my dospělí dopouštíme. Jak ve škole, tak i v rodině. Každá činnost má svá pravidla a podmínky, které někdy ve spěchu opomíjíme dětem vysvětlit. Jestliže je nějaká činnost zakázaná, mělo by dítě znát důvod zákazu. Nejvíce úrazů dětí vzniká v prostředí, které dobře znají – domácnost, zahrada (domácí bazény, trampolíny). Dozor dospělých je nezbytně nutný. Rodiče a učitelé by měli být dětem vzorem.

Jestliže nelze úrazu zabránit, je nutné poskytnout rychlou a včasnou první pomoc, která může rozhodnout i o životě nebo smrti. Ve vzdělávání učitelů je potřeba se zaměřit na problematiku bezpečnosti a hlavně vyhledávání rizik. Školy však nejsou ty, které za všechno odpovídají, základ si dítě odnáší ze své rodiny. Zamysleme se nad tím, jaké komplikace způsobí v rodině třeba i banální onemocnění a udělejme něco pro to, abychom těmto komplikacím předcházeli. Ochrana dětí je investice, která ušetří peníze v budoucnosti.

O tom, že děti jsou k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci velice vnímavé, se můžeme přesvědčit i z výsledků pravidelných výtvarných soutěží pro děti a mládež pořádaných Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. Rádi bychom se připojili k letošní vzpomínce na oběti pracovních úrazů v podobě virtuální galerie prací mladých tvůrců ve věku od 6 do 16 let, kteří se od roku 2001 zapojovali do těchto výtvarných soutěží. Ve svých dílech poukazovali na rizika z práce, na nebezpečné situace i nebezpečné nebo nevhodné chování nebo naopak prezentovali vzorové modely chování a opatření pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci. Prohlédněte si nyní výběr zdařilých prací z výtvarných soutěží pro děti a mládež, které jsou aktuálně dostupné v elektronické podobě: 

BEZPEČNOST V PRÁCI – DEJ ZDRAVÍ ŠANCI! (2013)
 prezentace vítězných prací

BEZPEČNOST – ÚDRŽBA – ELEKTŘINA (2011)
• kalendář pro rok 2012

DEJ NA SEBE POZOR, MAMI, DEJ NA SEBE POZOR, TATI! (2009)
• kalendář pro rok 2010

NAKRESLI SVŮJ PLAKÁT (2006)
• Tak to vidíme my 1
• Tak to vidíme my 2

Práce kvapná - málo platná (2001)
• Rizika

Nezbývá, než vyslovit přání, aby se úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zvyšovala a mohla být trvale udržována na vysoké úrovni, aby tak lidé nemuseli za svou práci platit nejvyšší daň.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail