Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Mezinárodní organizace práce slaví Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 28. dubna s cílem celosvětově propagovat prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pokud je i pro vás nebo vaši firmu tento den něčím výjimečný, napište nám o tom na bozpinfo@vubp-praha.cz.

Jedná se o osvětovou kampaň, jejímž záměrem je soustředit mezinárodní pozornost na nové trendy v oblasti BOZP a na rozsah škály pracovních úrazů, nemocí z povolání a úmrtí při práci na celém světě. Oslavy Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nedílnou součástí celkové strategie v oblasti BOZP Mezinárodní organizace práce a podporují vznik celosvětové kultury prevence v oblasti BOZP zahrnující všechny zúčastněné subjekty.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci uskutečňuje víceletý projekt zaměřený na zelená pracovní místa. Předvídání rizik je zásadním úkolem agentury a po konzultaci se svými zúčastněnými stranami v rámci tripartity agentura vypracovává sérii scénářů s cílem zkoumat, jak se bude práce v oblasti zelených pracovních míst vyvíjet a jaké problémy z hlediska BOZP tento vývoj přinese.

Zvyšující se důraz na hledání nových zdrojů energie a na jiné činnosti nepoškozující životní prostředí, jako jsou systémy recyklace a zdokonaleného nakládání s odpady, bude mít kladný dopad na globální životní prostředí. Bez vhodných opatření však bohužel tento trend může probíhat na úkor životů a zdraví pracovníků.

Z tohoto důvodu jsou tématem Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2012 zelená pracovní místa, která mohou zahrnovat činnosti, jako je práce na místech produkce jiné než uhlíkové energie, výroba a instalování solárních panelů, recyklace odpadů nebo práce na kontaminovaných místech. Pracovníci mohou být vystaveni celé škále rizik, počínaje riziky starými, jako jsou pády, například při stavbě větrných turbín, až po rizika nová - expozice materiálům, které se dosud v pracovním prostředí nevyskytovaly.

Českomoravská konfederace odborových svazů se stejně jako v předchozích letech připojila ke vzpomínkovým akcím, které pořádá Mezinárodní odborová konfederace vlastní akcí Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a za zraněné při práci, která se konala 27.dubna v Domě odborových svazů v Praze. Sešli se zde zástupci ČMKOS, oblastních inspektorátů práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. a dalších organizací, aby uctili památku obětí pracovních úrazů a nemocí z povolání. „Podle statistik v roce 2011 zemřelo v České republice na následky pracovních úrazů 125 osob, od roku 2005 je to 964 osob,“ řekl Miroslav Kosina z ČMKOS, který akci uváděl.

Přestože pro Státní úřad inspekce práce je momentálně prioritou problematika nelegálního zaměstnávání a zákon o zaměstnanosti, BOZP není rovněž zanedbávána. Jaromír Elbel, vedoucí inspektor z Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj připomněl jeden z hlavních cílů Evropské unie - do roku 2012 snížit počet pracovních úrazů o 25 %. „To se nám podařilo, v naší databázi je to 24,98 %, ale ve statistikách se objevují i úrazy osob samostatně výdělečně činných, takže nevíme přesně, o kolik se úrazy snížily u zaměstnanců." Také upozornil na vysoký výskyt požárů v několika velkých firmách.

Stanislav Malý, ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., informoval o situaci ohledně slučování výzkumných ústavů v resortu MPSV. Celá situace je dále v jednání.

Zbyněk Moravec z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR podal přehled hlavních právních a ostatních předpisů v oblasti chemických látek a směsí, který bude tématem samostatného článku.

Den bezpečnosti práce považují za významný i některé mezinárodní firmy. Například firma Vodafone připravila v této souvislosti pro své zaměstnance program aktivit, který zahrnuje atrakce jako simulátory čelního nárazu a otočení na střechu v autě, ukázky OOPP pro bezpečnou práci ve výškách, nácvik lezení na umělé stěně, ale i praktické kurzy první pomoci i sebeobrany, kontrolu zraku, zejména pro řidiče, prezentaci o zdravém pracovišti apod.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail