Svět práce a kvalita života

Recenze na knihu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference

Publikace vydaná na CD-ROM obsahuje recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference "Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice", která se konala 13. a 14. září v Praze na Vyswoké škole ekonomické. Konferenci pořádala Vsoká škola ekonomická ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce a Sociologickým ústavem AV ČR. Globalizace, její projevy a související trendy významně mění svět práce, kvalitu pracovního a osobního života. Konference si klade za cíl přispět k poznání stavu a úrovně kvality pracovního života v podmínkách globalizované ekonomiky a na příkladu ČR. Jejím záměrem je odhalit a identifikovat nová rizika spojená s rozvojem a rozšiřováním moderních přístupů v ekonomice organizací a managementu, se zaváděním progresivních technologií a změnou charakteru práce, se sociálními, ekonomickými a dalšími změnami. Sborní je rozdělen dle tématických sekcí, ve kterých byly příspěvky prezentovány.

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana; STŘÍTESKÝ, Marek. Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. ISBN 978-80-245-1207-5.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail