Studium při zaměstnání

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Je možné být zaměstnán na plný pracovní úvazek a souběžně studovat formou prezenčního studia práva. Jsme státní instituce, § 230 zákoníku práce o prohlubování kvalifikace mi není příliš jasný.

Z Vašeho dotazu mi vyplývá, že chcete absolvovat některou právnickou fakultu a získat vysokoškolské právnické vzdělání. To není prohlubování kvalifikace ve smyslu ustanovení § 230 zákoníku práce, to je přímo zvýšení kvalifikace podle § 232 zákoníku práce. Prohlubování kvalifikace je např. doplňování kvalifikace absolvováním různých kursů (např. když si ekonom udělá zkoušky soudního znalce nebo odborník v BOZP kurs odborně způsobilé osoby v prevenci rizik apod.). Zvyšování kvalifikace je pak klasické zvýšení dosaženého vzdělání ze středního stupně na vysokoškolské. Když má i zaměstnavatel zájem na tom, aby  si zaměstnanec zvýšil kvalifikaci, tak s ním může uzavřít kvalifikační dohodu podle ustanovení §234 a 235 zákoníku práce s tím, že v takovém případě přísluší zaměstnanci minimálně práva na volno ke studiu uvedená v ustanovení § 232 zákoníku práce.

Na otázku, jestli budete moci studovat práva formou prezenčního studia a zároveň budete moci být i zaměstnána Vám neodpovím, to Vám zodpoví přímo dotyčná fakulta. Je také otázka, jestli má některé semináře povinné, nebo jestli by Vám účast na nich prominula apod. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, výslovně nestanoví, že by student vysoké školy nesměl být zaměstnán. Nicméně je třeba si uvědomit, že studium vyžaduje i účast na přednáškách, seminářích apod. a to by asi se zaměstnáním na stanovenou týdenní pracovní dobu šlo asi v praxi jen těžce skloubit. Podle mých zkušeností jsou studenti prezenčního studia, (ale jiné fakulty než je PF), běžně zaměstnáni, někteří mají uzavřen i pracovní poměr na dobu neurčitou, ale zpravidla jen na kratší pracovní úvazek.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail