Studijní praxe žáka střední školy

Na dotaz odpověděl ing. Romaněnko

Student střední školy by v naší firmě chtěl vykonávat studijní praxi. Nemáme proti tomu námitek, ale ke smlouvě o konání praxe, kterou nám předložila škola máme připomínky a zajímalo by mne, kdo má pravdu. Cituji ze  smlouvy: Nemocenské pojištění žáka během praxe se řídí platnými předpisy. Za pracovní úrazy, které se přihodí žákovi během praxe nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá organizace, v níž byl v době pracovního úrazu činný.. Utrpí-li žák během praxe úraz, musí být tento řádně zaregistrován a ohlášen podle platných směrnic a žák odškodněn podle zákona, konec citace.  Při konzultaci  s ředitelem školy mi bylo sděleno, že se máme o žáka postarat se vším všudy tudíž i provést případné odškodnění. Žák u nás nebude pojištěn a praxe bude zdarma. Já tvrdím, pokud dojde k úrazu tento sepíšeme a záznam odešlu jeho škole, samozřejmě zajistíme proškolení dle osnovy, žák bude přidělen k  našemu mistrovi, obdrží potřebné OOPP.  Náš provoz je složitý, je zde spousta  zdvihadel, dopravníků a jiného strojního zařízení a jak se říká čert nikdy nespí, proto bych se chtěla dopátrat pravdy a mít ve smlouvě jasné podmínky.

V první řadě si ředitel plete základní pojmy a to v tom, že student nebude mít pracovní úraz, ale školní úraz a to podle vyhlášky 64/2005 Sb., kterou je povinen se řídit( pojem registrovaný úraz již neexistuje!!).
Je třeba vycházet z § 29 zákona 561/2004 Sb. a to odst. 2 a 3: „Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nímž došlo při činnostech uvedených ....
Z n.v. 108/1994 Sb., odst. 4 vyplývá: „Žákům gymnázií a středních odborných škol a žákům vyšších odborných škol, pokud ke škodě došlo při teoretickém vyučování a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá příslušná škola; pokud ke škodě došlo při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo. Pokud ke škodě došlo při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu školské zařízení.
Podmínky praxe je ale potřeba upřesnit ve smlouvě mezi školou a vaší organizací!!

Ing. Jan Romaněnko
      

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail