Stres na pracoviště nepatří

Zdroj: 

Až dvě třetiny zaměstnanců se podle odborných studií ocitají ve stresu. Rozhovor s vedoucím oddělení vzdělávání ČMKOS Dušanem Martinkem o účasti na mezinárodním projektu Prevence stresu na pracovišti.

Jedním z největších zdravotních problémů současnosti je stres. Mezi jeho časté příčiny patří práce. Není sice jediným faktorem, ale podle odborných studií se jedna až dvě třetiny zaměstnanců ocitají při práci ve stresu. K Ŕčasti na projektu Odborového svazu námořníků Řecka, nazvaného Prevence stresu na pracovišti, byla počátkem letošního roku prostřednictvím jediného českého účastníka projektu, firmy MJ Consulting, přizvána také ČMKOS.

„Tlak zaměstnavatelů včetně mezinárodních firem začíná být na zaměstnance natolik silný, že se stres na pracovišti objevuje stále častěji a řada lidí s ním začíná mít velké potíže. Problematika stresu na pracovišti patří do kapitoly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou odbory považují za jednu z nejdůležitějších. Proto jsme do už rozjetého projektu vstoupili,“ řekl Sondám vedoucí oddělení vzdělávání ČMKOS Dušan Martinek.

Co vás vedlo k rozhodnutí zúčastnit se tohoto mezinárodního projektu?

Jedním z hlavních důvodů pro vstup ČMKOS do projektu byla rámcová dohoda o stresu spojeném s prací. Je to dohoda evropských partnerů v rámci sociálního dialogu na úrovni EU, kterou podepsali představitelé evropských sociálních partnerů. A protože my jsme členy Evropské odborové konfederace (EOK), jakákoliv dohoda uzavřená představitelem EOK se pro nás stává ne přímo závaznou, ale měli bychom se snažit ji naplňovat.

Zabývali jste se vlivem stresu na zaměstnance už dříve?

Ano, určitá forma našich vzdělávacích aktivit byla už dříve zaměřena na prevenci stresu na pracovišti, ale bylo to spíše jednorázové, ne v ucelené formě. Požadavky měly některé odborové svazy, zejména OS zdravotnictví, obchodu a další, kde je poměrně značné množství lidí pracujících pod velkým tlakem. Chodí do práce v sobotu a v neděli, pracují ve směnném provozu...

Co účast na projektu přinese zaměstnancům a jaký je rámcově jeho obsah?

Dnešní hospodářská situace, globalizace a další vlivy stále více dopadají na zaměstnance, kteří se tak dostávají do poměrně značného tlaku. V řadě případů víme, že to vede až k porušování pracovní kázně, předpisů BOZP, k pracovním úrazům, a dokonce k úrazům, které končí smrtí. To je jednoznačně cesta, kterou bychom jít nechtěli.

Dosud jsme dělali celou oblast stresu na pracovišti nesystémově. V současnosti nám projekt přináší možnost vytvoření systému vzdělávacích aktivit, především seminářů, v oblasti prevence tohoto jevu. Výstupem projektu je manuál, který by měl sloužit k tomu, aby se účastník semináře dozvěděl to nejzákladnější o stresu a získal kontakty a vědomosti, jak proti němu bojovat i z psychologického hlediska.

Jaká je v projektu role odborů?

Součástí manuálu je i nabídka, aby lidé věděli, že jsou tady odbory, jejichž posláním je ochrana jejich zájmů a práv. Jedním z práv zaměstnance je, aby měl přijatelné pracovní prostředí. My nejenom získáme určitý manuál, ale navíc za prostředky od Evropské komise v rámci programu Leonardo da Vinci uskutečníme seminář pro školitele, takzvané školení školitelů. Budeme se snažit vytvořit skupinu deseti lektorů, kteří budou profesionálně zaměřeni na stres na pracovišti a jeho prevenci. To budou nadále využívat v procesu rozvoje lidských zdrojů na aktivity, které směřují do různých podniků, přímo do jednotlivých základních organizací.

V neposlední řadě na podzim příštího roku, někdy v září až říjnu, bychom měli uspořádat národní konferenci, která by byla postavena právě na sociálním dialogu. V oblasti prevence stresu by se jí měli zúčastnit jak zástupci zaměstnavatelů, tak státní správy, která nese odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích, i my jako zástupci zaměstnanců. Měli bychom se dohodnout, jakým způsobem budeme dál společně pokračovat.

To, co nyní v rámci projektu děláme, je pro nás určitý odrazový můstek k tomu, abychom si ujasnili, co v této oblasti chceme dělat, jakým způsobem mohou odbory a zástupci zaměstnanců dál pracovat a společně tuto oblast řešit v rámci celé tripartity.

Stres na pracovišti je různé povahy a bude se určitě také lišit podle jednotlivých odvětví. Jak na to budou školitelé připraveni?

Vycházíme z toho, že školitelé by měli být zástupci odborových svazů. Pilotního semináře se zúčastní deset lidí z šesti, možná osmi odborových svazů, kteří by měli znát svůj profesní svaz, ve kterém pracují. Samotné příčiny stresu budou zcela nepochybně jiné v bankách, v obchodě nebo ve zdravotnictví. Vycházíme ale z toho, že tady bude jasně definovaná problematika stresu a že lektoři by měli znát jeho příčiny. V konkrétním podniku se to bude muset řešit ve spolupráci s příslušnou institucí. Tam nemůže přijet lektor a říci, já vás tady proškolím. Měl by problém nastudovat a zjistit, jaký je stav v dané instituci.

To už dnes můžeme garantovat, protože v rámci tohoto projektu vznikly případové studie, které byly zvlášť dělané v malém a středním podniku a ve vzdělávací instituci, kde je podrobně rozebraná hierarchie podniku a všechny stresové situace, takzvané stresory. Obě tyto studie jsou převzaty ze zahraničních institucí, ale po posouzení našich expertů, kteří se touto oblastí zabývají, se dá říci, že celý výstup se dá z pětadevadesáti procent použít i v našich podmínkách.

Chystá vaše oddělení pro příští rok nějaké novinky?

Od roku 2006 bude naše oddělení v rámci struktury konfederace měnit obsah své činnosti. Už nebudeme klasické oddělení vzdělávání, kterým jsme od roku 1994, ale budeme se zabývat oblastí rozvoje lidských zdrojů, což se odrazí i v názvu oddělení. V rámci toho chceme připravit samostatný modul, který by se věnoval jenom BOZP a prevenci stresu na pracovišti. Od roku 2006 budeme ustupovat z klasické nabídky tištěného katalogu vzdělávacích aktivit na příslušný rok. Zaměříme se pouze na určité oblasti, kterých bude maximálně pět, a ty budou zveřejněny prostřednictvím internetu, intranetu a v Sondách. V oblasti BOZP a prevence stresu na pracovišti chceme vycházet z výsledků projektu, o kterém hovořím, z dohody sociálních partnerů, jež byla uzavřena na evropské úrovni, a samozřejmě z dohody českých partnerů. K ní se, předpokládám, dopracujeme právě na konferenci na podzim příštího roku.

ZDROJ:
JENČÍK, Karel. Stres na pracoviště nepatří. Sondy, č. 49, roč. XV.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail