zaměstnanost

20.03.2012
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo metodické pokyny pro krajské pobočky Úřadu práce ČR, které doplňují a upřesňují způsob aplikace nových opatření v oblasti zahraniční zaměstnanosti (viz TZ MPSV ze dne 9. února 2012).
13.03.2012
Zdroj:
V průběhu února míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 procentního bodu (p.b.) na 9,2 procenta.
06.03.2012
Zdroj:
Plzeňský projekt CRISTAL podporovaný z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost učí obě strany, jak si vycházet vstříc a využívat možností lidí, kteří chtějí pracovat.
28.02.2012
Zdroj:
Pokutu až do výše 10.000.000,- Kč může oblastní inspektorát práce uložit zaměstnavateli, který se zaměstnanci neuzavře pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti písemně. Skutková podstata uvedeného správního deliktu je jednou ze změn v oblasti správního trestání ze zákona o inspekci práce, které vstoupily v platnost se začátkem roku 2012.
16.02.2012
Zdroj:
V průběhu ledna míra registrované nezaměstnanosti vzrostla na 9,1 %. Ve srovnání s prosincem 2011 byla vyšší o 0,5 p. b., oproti lednu 2011 poklesla o 0,6 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 5,0 % na 534 089, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 3,7 % na 34 471.
16.02.2012
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v lednu 2012 v rámci realizace politiky zaměstnanosti, regulace trhu práce ČR a v reakci na dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti ovlivněný současnou ekonomickou situací krajským pobočkám Úřadu práce ČR pokyny pro vydávání povolení k zaměstnání cizinců ze zemí mimo EU.
27.01.2012
Zdroj:
Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a s vazbou na novou organizační úpravu a funkci Úřadu práce ČR přešly na Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“) s účinností od 1. 1. 2012 mimo jiné také kompetence ke kontrole nelegálního zaměstnávání.
27.01.2012
Zdroj:
V loňském roce pokračovaly kontrolní orgány v působnosti MPSV v provádění společných kontrol v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti zaměstnanosti. V součtu bylo loni provedeno 166 756 kontrol, na nichž se podílel Státní úřad inspekce práce, ČSSZ a Úřad práce ČR.
14.12.2011
Do náročné přípravy hlavních úkolů stanovujících nosné oblasti kontrolní činnosti s důrazem i na zkvalitnění a výtěžnost kontrolních postupů se promítají pružně i mnohé legislativní změny. Jedná se zejména o změny, lépe řečeno rozšíření kompetencí orgánů inspekce práce, s vazbou na novou organizační úpravu a funkci úřadů práce a se změnami související novelu zákona o zaměstnanosti.
05.11.2010
Region hlavního města Prahy je z hlediska nezaměstnanosti zcela specifický. Na první pohled se 4procentní míra nezaměstnanosti jeví jako zanedbatelná vzhledem k celorepublikovému průměru a zvláště pak vzhledem k některým okresům, postiženým daleko vyšší mírou nezaměstnanosti. Co ta 4 % (míra nezaměstnanosti k 30.9.2010) představují v reálu?
01.09.2009
Pět procent pracovníků v Evropské unii má nepřiznané a nedaněné výdělky, v České republice je to sedm procent a na Slovensku šest. Vyplynulo to ze zprávy unijní agentury Eurofond, která vychází z dat z let 2006 až 2007.
31.08.2009
Zdroj:
V některých společnostech jsou podmínky českých a cizích zaměstnanců z hlediska pracovněprávních vztahů a BOZP srovnatelné a optimální. Stále však existují firmy, které cizince berou jako levnou pracovní sílu a záležitosti BOZP nechávají na agenturách, které je oficiálně zaměstnávají. V mnoha případech není možné prokázat, že mezi cizincem a organizací je nějaký pracovněprávní vztah. Napište nám i Vy své zkušenosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků.
13.01.2009
Zdroj:
V lednu 2009 vešla v účinnost novela zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Někteří cizinci dostanou možnost získat zelenou kartu. Režim povolení k zaměstnání vydávaného úřady práce zůstane vedle vydávání zelených karet zachován. Velká část cizinců však vstupuje do ČR za jiným účelem pobytu, než je zaměstnání.
10.03.2008
Zdroj:
Změny související s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů.
08.09.2006
Zdroj:
Situace na trhu práce se oproti předchozímu měsíci nijak výrazně nezměnila. Nadále pokračují sezonní práce, a to především v zemědělství a ve stavebnictví. Nepatrně vyšší počet uchazečů je důsledkem vyššího počtu absolventů škol a mladistvých, kteří se nahlásili do evidence úřadů práce. Přesto je však vývoj na trhu práce ve srovnání s minulými roky příznivý

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail