výzkum

10.01.2009
V rámci projektu bude provedeno šetření statisticky významné skupiny strojvedoucích ČD na jejich pracovních místech přímo v provozu. 
09.01.2009
Cílem  projektu je vymezení, identifikace problémů cílové skupiny zaměstnanců ve věku 50+ zejména z pohledu kvality pracovního života, pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně identifikování rizik.
09.01.2009
Cílem projektu je vytvořit software, který umožňuje odborným představitelům chemického a petrochemického průmyslu, orgánům státní správy a samosprávy, inspekčními orgánům, složkám IZS a policii modelovat dosah havarijních projevů jako jsou výbuchy, úniky nebezpečných látek a požáry a vymezovat tak oblast havarijního plánování či oblast nutné evakuace.
25.12.2008
Rámec a význam výzkumu BOZP v České republice a Evropské unii
09.12.2008
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)
02.12.2008
Již desátým rokem vychází „Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice“, který je opět sestaven z veřejně dostupných údajů a podkladů a materiálů, jež poskytla Rada pro výzkum a vývoj i jednotliví správci rozpočtových kapitol.
01.12.2008
Příspěvek seznamuje s aktuálními tématy, které byly diskutovány na XXI. mezinárodní konferenci "Aktuálne otázky bezpečnosti práce". Konala se jako tradičně na Slovensku ve dnech 3. - 5. 11. 2008 ve Štrbském plese ve Vysokých Tatrách. Tato konference umožňuje dialog mezi odborníky BOZP, státní správou, vědeckými institucemi, výrobní sférou, dodavateli a uživateli bezpečnostní techniky o aktuálních otázkách zvýšení efektivnosti všech činností v rámci BOZP jako jednoho z nejdůležitějších prvků integrovaných manažerských systémů.
25.09.2008
Ve dnech 9. – 11. 6. 2008 se v Helsinkách konala pracovní schůzka ředitelů výzkumných ústavů bezpečnosti práce a ochrany zdraví sdružených v Sheffield Group a v programu PEROSH (Partnership for European Research in Occupational Safety and Health). Kromě vedoucích představitelů výzkumných ústavů Evropy, USA a Kanady se jednání účastnil i ředitel evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Bilbao) Jukka Takala a ředitel Eurofoundu (Dublin) Jorma Korppinen.
22.06.2008
Obsahy čísel časopisu International Journal of Human Factors za rok 2008
11.06.2008
Obsahy čísel časopisu Applied Ergonomics za rok 2008
09.06.2008
Zdroj:
Vláda schválila zásady reformy financování vědy a výzkumu. Má zajistit více konkrétních výsledků, jež budou použitelné v praxi.
28.04.2008
Zdroj:
Je tomu něco přes rok, kdy se příspěvková organizace Výzkumný ústav bezpečnosti práce stal veřejnou výzkumnou institucí podle nového zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
26.03.2008
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu International Journal of Occupational Safety and Ergonomics za rok 2007
13.02.2008
Cílem projektu bylo navrhnout a cestou pilotního běhu ověřit vzdělávací program pro lektory, konzultanty a poradce specializující se na pracovněprávní otázky s přihlédnutím k problematice pracovních podmínek, pracovního prostředí, prevence pracovních rizik a zvyšování kultury práce.
22.01.2008
V těchto dnech Ministerstvo dopravy společně se Škoda Auto, Policii ČR, Hasičským záchranným sborem ČR a dalšími zainteresovanými složkami ministerstva vnitra, dopravy a zdravotnictví spouští unikátní projekt nazvaný "Výzkum dopravní bezpečnosti".
09.01.2008
Cílem projektu je navrhnout vhodné nástroje a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů v oblasti pracovního života.
26.11.2007
Zdroj:
Jak se daří tomuto mimořádnému projektu, řešenému konsorciem různých subjektů, v letošním roce?
18.06.2007
Obsahy čísel časopisu Applied Ergonomics za rok 2007
04.06.2007
Zdroj:
Aktuální vydání bulletinu "Svět práce a kvalita života".
17.04.2007
Zdroj:
V souvislosti se společenskými změnami, se snahami o udržitelný rozvoj lidské společnosti, s globalizací a celosvětovými trendy ve světě práce si pokládáme řadu otázek. Jak se odrážejí tyto změny ve vnímání samotných pracovníků? Jak se odrážejí v hodnotovém systému lidí? Jak hodnotí svůj pracovní život?

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail