výzkum

04.09.2009
Zdroj:
Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací a následně pak ekonomická krize otevřely řadu problémů, o nichž se dlouhá léta v ČR mlčelo.
14.08.2009
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)
31.07.2009
Článek seznamuje s průběhem a vyhodnocením besed uskutečněných počátkem r. 2009 ve vybraných základních školách ČR vyučujících podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a s výsledky dotazníkového šetření vhodnosti obsahu i formy osvětových nástrojů pro předávání informací o rizicích a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci žáků základních škol.
24.07.2009
Zdroj:
Recenze na knihu: Úspěšný návrh výzkumu
02.07.2009
Zdroj:
Článek poskytuje přehled nových projektů, které byly zpracovány do Informačního systému podpůrných a výzkumných projektů.
22.06.2009
Obsahy čísel časopisu International Journal of Human Factors za rok 2009
12.06.2009
Obsahy čísel časopisu Applied Ergonomics za rok 2009
22.05.2009
Severní Evropa je proslulá svou prací ve prospěch ochrany životního prostředí. Výzkumná rada Norska oznámila, že poskytne osmi národním výzkumným centrům financování na vývoj technologií šetrných k životnímu prostředí. Každé centrum dostane až 20 miliónů NOK (2,26 mil. EUR) ročně po dobu 5 let.
04.05.2009
Pokusy o reformu zdravotnictví a penzí zůstaly nedotažené. Odcházející vládě se však podařilo prosadit reformu významnou a radikální, i když méně viditelnou. Jde o veřejné financování vědy a podporu inovací. Bohužel - jsem přesvědčen, že reforma bude mít negativní dopady na všechny vědecké obory. Nejprve vysvětlím, proč se to stane, a potom, jak k reformnímu přehmatu mohlo dojít.
30.04.2009
Článek seznamuje s reformou výzkumu a vývoje v České republice v roce 2009 a jejími strategickými dokumenty.
02.04.2009
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)
02.04.2009
V článku chceme upozornit na důležitou iniciativu evropských výzkumných pracovníků, vedoucí k nutnému zvýšení prestiže výzkumu v Evropě. Nový přístup k výzkumu, posílení inovačního a kreativního potenciálu evropských občanů – to jsou nejdiskutovanější témata posledního období - jak na úrovní celoevropské, tak národní v rámci jednotlivých členských států.
27.03.2009
Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (dále jen 7.RP) si dává za svůj prvořadý cíl získat v oblasti výzkumu ve světě vedoucí postavení a současně se zaměřit na zajištění odpovídajícího zapojení MSP do výzkumu.
26.03.2009
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu Process Safety and Environmental Protection za rok 2008
26.03.2009
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu Journal of Safety Research za rok 2008
26.03.2009
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu International Journal of Occupational Safety and Ergonomics za rok 2008
27.02.2009
Českému předsednictví v Radě EU je věnováno hodně pozornosti jak v tisku, tak v mediích, kde jsou přinášeny zprávy z průběhu jednotlivých jednání vedených našimi představiteli v rámci EU. Nejinak tomu je i v agendě výzkumu a vývoje.
17.02.2009
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA)
10.01.2009
Cílem projektu je na základě odborných poznatků a zkušeností z oblasti ergonomie zpracovat požadavky na řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením.
10.01.2009
Hlavním cílem řešení je identifikování stresorů působících na pracovištích, na hodnocení jejich závažnosti včetně návrhu opatření k jejich eliminování či omezení vlivu.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail