systém člověk-stroj

18.06.2012
Obsahy čísel časopisu Ergonomics za rok 2012
15.06.2012
Obsahy čísel časopisu Applied Ergonomics za rok 2012
18.06.2011
Obsahy čísel časopisu Ergonomics za rok 2011
14.06.2011
Obsahy čísel časopisu Applied Ergonomics za rok 2011
18.06.2010
Obsahy čísel časopisu Ergonomics za rok 2010
13.06.2010
Obsahy čísel časopisu Applied Ergonomics za rok 2010
18.06.2009
Obsahy čísel časopisu Ergonomics za rok 2009
12.06.2009
Obsahy čísel časopisu Applied Ergonomics za rok 2009
18.06.2008
Obsahy čísel časopisu Ergonomics za rok 2008
11.06.2008
Obsahy čísel časopisu Applied Ergonomics za rok 2008
30.04.2008
Tato práce pojednává o současných přístupech užívaných pro hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému, o interakci jednotlivých faktorů pracovního prostředí a o jejich možném negativním ovlivnění spolehlivosti lidského činitele. Na základě četných odborných prací bylo prokázáno, že spolehlivost pracovního systému je vždy výsledkem pozitivních a negativních vlastností a zpětných vazeb jak ze strany automatizace, tj. strojů či software, tak především ze strany člověka samotného. Zcela spolehlivý není i sebedokonalejší pracovní systém, a proto je v praxi nutné pravděpodobnost vzniku chyb trvale snižovat. Aby toho mohlo být v praxi dosaženo, je nutné provádět detailní analýzy co možná největšího množství komponent systému člověk-stroj, pracovního prostředí, osobnostních determinant pracovníků aj. Pouze takto získané poznatky mohou pomoci odhalit potenciální díry v bezpečnostních bariérách a umožnit návrh vhodných nápravných opatření, jejichž charakter je v této práci blíže rozveden.
18.06.2007
Obsahy čísel časopisu Applied Ergonomics za rok 2007
18.06.2007
Obsahy čísel časopisu Ergonomics za rok 2007

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail