SÚIP

16.12.2011
Zdroj:
Státní úřad inspekce práce je připraven vykazovat data o pracovních úrazech podle číselníků ESAW (European Statistics on Accidents at Work). V informačním systému orgánů české inspekce práce došlo k úpravě a doplnění položek zápisu o pracovním úrazu v souladu s metodikou ESAW.
14.12.2011
Do náročné přípravy hlavních úkolů stanovujících nosné oblasti kontrolní činnosti s důrazem i na zkvalitnění a výtěžnost kontrolních postupů se promítají pružně i mnohé legislativní změny. Jedná se zejména o změny, lépe řečeno rozšíření kompetencí orgánů inspekce práce, s vazbou na novou organizační úpravu a funkci úřadů práce a se změnami související novelu zákona o zaměstnanosti.
01.12.2011
Zdroj:
Kampaň vyhlášená Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) ve spolupráci s oblastními inspektoráty práce se uskutečnila v průběhu 1. pololetí roku 2011.
14.10.2011
Zdroj:
V září 2011 došlo ke 14 smrtelným pracovním úrazům z celkových 3 392 pracovních úrazů, které za toto období zaměstnavatelé nahlásili orgánům inspekce práce. Je to o 2 smrtelné pracovní úrazy méně, ale celkem o 302 pracovní úrazy více než v letošním srpnu. Celkem ve 124 případech si v září pracovní úraz vyžádal hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů.
16.09.2011
Zdroj:
Největší počet zaměstnavatelů – 43 % všech hlasů odevzdaných v anketě "Jakým způsobem odesíláte na příslušné oblastní inspektoráty práce záznam o pracovním úrazu?", která probíhá na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz) – nadále vyplňuje vzor převzatý z nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a odesílá jej poštou.
26.08.2011
Zdroj:
Celkem 3 135 pracovních úrazů zaevidovaly orgány inspekce práce v měsíci červenci 2011. Státní úřad inspekce práce a oblastn inspektoráty práce přijaly celkem 379 podnětů ke kontrole za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za oblast pracovněprávních vztahů a podmínek.
21.07.2011
Zdroj:
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce provádějí kontrolní a dozorovou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti pracovněprávní, která je vykonávána na základě ročního programu kontrolních akcí, které schvaluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
08.07.2011
Zdroj:
V rámci kampaně vyhlášené Státním úřadem inspekce práce (dále „SÚIP“) a zaměřené na bezpečnost práce při těžbě dřeva u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) jsou již známy první výsledky. Většina nedostatků byla zjištěna v oblasti nedodržování bezpečných pracovních postupů a nevybavení pracovníků požadovanými osobními ochrannými pracovními prostředky.
22.06.2011
Zdroj:
V květnu letošního roku bylo Státním úřadem inspekce práce evidováno na území České republiky celkem 3 792 pracovních úrazů, z tohoto počtu bylo 8 úrazů smrtelných a 129 závažných (s hospitalizací delší než 5 dní).
14.04.2011
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních vecí schválilo na rok 2011 v oblasti pracovněprávní a bezpečnosti práce 19 kontrolních úkolu, které jsou realizovány oblastními inspektoráty práce na území celé ČR. V rámci techto kontrolních akcí provedly oblastní inspektoráty práce od počátku roku u zaměstnavatelů a samostatně podnikajících fyzických osob 4 984 kontrol. Kontrolami inspektoráty práce zjistily v 3 089 případech porušení právních předpisů a zaměstnavatelům uložily 199 pokut v celkové výši 5 717 000,- Kč.
17.03.2011
Zdroj:
V únoru letošního roku bylo Státním úřadem inspekce práce na Území ČR evidováno 3 301 pracovních úrazů. Z tohoto počtu bylo 7 úrazů smrtelných, 97 úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci delší něž 5 dnů a 3 197 úrazů ostatních.
27.01.2011
Zdroj:
Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a podřízené oblastní inspektoráty práce (OIP) evidovaly v loňském roce téměř 40 000 pracovních úrazů.
17.12.2010
Zdroj:
Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a podřízené oblastní inspektoráty práce (OIP) evidovaly letos v listopadu 2 807 pracovních úrazů.
23.04.2010
Zdroj:
Více než 1 900 pokut uložil v loňském roce Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Sankce vůči zaměstnavatelům tak dosáhly celkem cca 59,9 milionů Kč.
15.03.2010
Zdroj:
Každoročně orgány inspekce práce obdrží více než 5.000 podnětů ke kontrole, ve kterých občané upozorňují na porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Proto se i v letošním roce oblastní inspektoráty práce zaměří na kontroly těchto zaměstnavatelů, se snahou celého systému inspekce práce prošetřit co možná největší počet podnětů občanů.
27.05.2008
Zdroj:
Státní úřad inspekce práce zařadil do svého programu činnosti na rok 2007 jako jeden z hlavních úkolů také úkol nazvaný „Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce“.
12.03.2008
Zdroj:
K tématu bezpečnost elektrických spotřebičů a nářadí se v současné době hodně diskutuje. Jedná se o složitou problematiku, která zatím vychází z právních předpisů a technických norem vydávaných a revidovaných v různých obdobích. Státní úřad inspekce práce vydal k tomuto problému následující stanoviska.
06.03.2008
Návrh programu činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“) na rok 2008, předložený MPSV ke schválení, obsahuje pět hlavních úkolů z oblasti pracovních podmínek a vztahů (dále jen „PPV“).
10.07.2007
Zdroj:
Rozdělení úkonů a činností k zajištění kontroly bezpečnosti provozovaných vyhrazených technických zařízení mezi SÚIP a ITI Praha.
12.03.2007
Zdroj:
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolní činnost na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti práce a plní další odborné úkoly v těchto oblastech ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. K zabezpečení konkrétních úkolů v souladu se zákonem o inspekci práce zpracovává SÚIP Roční program kontrolních akcí jako neoddělitelnou součást Programu činnosti systému SÚIP.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail