stroje

02.11.2012
Zdroj:
Pracovnice na dohodu o provedení práce nevhodně a pod vlivem alkoholu obsluhovala stroj. Zaměstnavatel nesplnil svou povinnost při pracovních úrazech podle § 105 zákoníku práce.
09.08.2012
Zdroj:
Infomateriály věnované problematice práce na strojích a jiném výrobním zařízení v angličtině, chorvatštině, němčině, korejštině a španělštině. Hazards arising from Machinery and other Work Equipment in English, Croatian, German, Korean and Spanish.
10.07.2012
Zdroj:
Při obsluze dopravníku byla ruka pracovníka vtažena do zařízení. Zaměstnavatel nezajistil dostatečná opatření proti zachycení zaměstnance.
16.04.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. z VUT Brno.
14.03.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
23.12.2011
Zdroj:
Pracovník prováděl práci na lisu, ke které nebyl pověřen, a přivodil si úraz.
29.11.2011
Zdroj:
Zaměstnavatel zpracoval místní bezpečnostní předpis pro výrobní linku, který byl však v rozporu s bezpečnostním předpisem dodaným od výrobce. Zaměstnanec porušil místní bezpečnostní předpis u zaměstnavatele a způsobil si zranění ruky.
22.04.2011
Zdroj:
Pracovník obsluhoval vrtačku v rukavicích, došlo k zachycení rukavice a odtržení palce pravé ruky rotujícím vrtákem.
19.04.2010
Zdroj:
Problematika bezpečnosti strojů a jejich elektrického zařízení je velice široká. Proto se k tomuto tématu vracíme v rubrice Téma týdne, prostřednictvím doplněné a aktualizované verze původního článku.
11.01.2010
Zdroj:
Problematika práce v zemědělství je velmi široká. Vztahuje se k ní celá řada předpisů a norem a obsáhnout ji v celém komplexu je poměrně náročné. Tento článek uvádí základní informace o zdrojích, kde lze související požadavky hledat.
24.08.2009
Zdroj:
Zajišťování bezpečnosti provozovaných strojních zařízení souvisí velmi úzce se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Proto se na tuto problematiku podíváme v samostatném Tématu týdne.
27.07.2009
Zdroj:
Pracovník – dělník v kovárně - prováděl opravu v pracovním prostoru lisu a stroj zapomněl vypnout. Toto opomenutí ho stálo amputaci čtyř prstů na pravé ruce.
17.06.2009
Zdroj:
Pracovník přejížděl s pracovním strojem bez zabezpečovacích zařízení proti převržení. Stroj se převrhl a muže zavalil.
22.05.2009
Zdroj:
Kotoučová pila nebyla vybavena potřebným ochranným zařízením (krytem) pilového kotouče, který po vypnutí stroje při dojezdu zachytil pracovníkovu ruku.
18.05.2009
Nové technologie s sebou nesou nová rizika, a proto jsme se rozhodli této problematice věnovat celé Téma týdne. Příspěvek odborníků z Technické univerzity v Košiciach uveřejňujeme v původním slovenském znění.
29.09.2008
Po léta bylo známo, že v odborných odvětvích strojírenského a chemického průmyslu netkví hlavní příčina úrazů v rizicích vyplývajících z technologické specifikace. Příčinu úrazů zde však představovala především manipulace s materiálem.
05.12.2007
Zdroj:
Ačkoliv harmonizované normy nejsou vždy perfektní, jsou přínosem pro zvyšování bezpečnosti strojů a ostatních výrobků uváděných na evropský trh. Zlepšení jejich tvorby se nyní soustřeďuje zejména na legislativu a oblast technickou.
03.01.2007
Zdroj:
Revidovaná strojírenská směrnice 2006/42/ES byla odsouhlasena na evropské úrovni 25.dubna 2006 a publikována ve Věstníku EU v čísle 6/2006. Členské státy musí směrnici převzít do 29. června 2008 do svých právních přespisů. Směrnice nově určuje mj. podmínky pro rizikovou analýzu strojírenských výrobků a mění situaci v posuzování shody strojírenských výrobků.
09.10.2006
Zdroj:
Výrobce strojního zařízení musí dle platné legislativy zajistit posouzení rizik souvisejících se strojním zařízením, které chce uvést na trh nebo do provozu. Musí být vystaveno tzv. ES prohlášení o shodě a zařízení musí být opatřeno označením CE. Autor kromě jiného zmiňuje v bodech hlediska, která bychom měli vzít v úvahu při navrhování a kontrukci strojního zařízení.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail