stavebnictví

30.03.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
29.03.2011
Zdroj:
Recenze na knihu: Stavebnictví: prevencí proti úrazům
19.01.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl, inspektor práce.
18.11.2010
Zdroj:
Pracovní úraz se stal při betonáži mikropilotů. Stavbyvedoucí, který kontroloval provádění prací, byl zasažen padající pažnicí. Naštěstí měl ochrannou přilbu.
01.10.2010
Zdroj:
Zaměstnanec, přestože byl řádně seznámen s bezpečnostními předpisy, provedl zakázanou manipulaci a způsobil úraz dvou svých kolegů.
26.07.2010
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
22.06.2010
Zdroj:
Při práci na střeše pracovník znenadání spadl. Zjistilo se, že neměl OOPP a nebyla zajištěna žádná kolektivní ochrana.
21.06.2010
Zdroj:
Stavebnictví je stále odvětví s největší pracovní úrazovostí. Ani povinnost stanovit koordinátora BOZP na staveništi (dále koordinátor) vyplývající ze zákona 309/2006 Sb. tento stav příliš nezměnila. O svých plánech na zlepšení situace ve stavebnictví diskutovali přednášejí a účastníci 8. setkání profesního seskupení Společná vize: Bezpečnost na staveništi, které se konalo 27. května v Brně.
18.03.2010
Zdroj:
Dodavatel stavebních prací nedodržel bezpečnostní předpisy a došlo ke zbytečné smrti ukrajinského dělníka. Organizace však vinu odmítla.
19.08.2009
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
21.05.2009
Zdroj:
Zaměstnavatel často opomíjí dostatečně zajistit výkopy, ve kterých pracují zaměstnanci. Zaměstnanci si zase neuvědomují, jakou váhu má sesouvající se zemina a že je může rozdrtit. V námi popsaném pracovním úrazu to ještě dopadlo celkem dobře – zaměstnanec přežil.
30.03.2009
Stavebnictví je obor, v němž dlouhodobě není na potřebné úrovni zajišťována péče o bezpečnost práce. Ani v současné době, kdy by měl na mnoha stavbách působit koordinátor BOZP, se stav příliš nezlepšuje. Závažné nedostatky při zajišťování BOZP se vyskytují v oblasti pozemního stavitelství, lepší stav je v inženýrském stavitelství, kde se jedná většinou o státní (veřejné) zakázky.
14.01.2009
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
27.10.2008
Zdroj:
Stavebnictví je ekonomickým odvětvím, ve kterém dlouhodobě vzniká nejvíce pracovních úrazů. S rostoucím počtem úrazů pochopitelně narůstají i finanční ztráty s nimi spojené. Důsledná pozornost věnovaná problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) vede nejen ke snížení finančních prostředků vynaložených na ošetření a případnou rekonvalescenci zraněných pracovníků, ale rovněž zlepšuje jejich pracovní podmínky a prostředí.
14.05.2008
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Cais z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
30.04.2008
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Cais z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
10.12.2007
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně (dále OIP v Brně) provádí každoročně v rámci plnění hlavních úkolů kontroly plnění povinností zaměstnavatelů, popř. i jiných subjektů podnikajících ve stavebnictví v oblasti provádění stavebních a montážních prací.
07.08.2007
Zdroj:
Při demolicích a rekonstrukcích budov firmy často nezodpovědně nakládají s azbestem, který je považován za nebezpečný odpad.
29.05.2007
Zdroj:
Bibliografická rešerše z oblasti požární ochrany ve stavebnictví, opravárenství a strojírenství byla vypracována za účelem informační podpory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti stavebnictví, strojírenství a opravárenství. Projekt financují Evropské sociální fondy.
28.05.2007
Problematika koordinátora BOZP patří k horkým tématům letošního roku, a proto mu věnujeme samostatné Téma týdne. Článek, který vyšel v bulletinu "Stavební právo č. 4/2006", pro BOZPinfo.cz zaktualizoval Dr. Ing. Vladimír Sklenář, předseda České společnosti stavebních koordinátorů.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail