stavby

10.12.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
27.11.2012
Zdroj:
Příčinou pracovního úrazu byla absence kolektivního či osobního zajištění proti pádu z výšky u probíhající stavby krovu střechy, které nebylo součástí projektové dokumentace, nebylo součástí plánu BOZP staveniště zajišťovaným zadavatelem stavby a stavba pro bydlení neměla zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním pro vybranou činnost ve výstavbě.
19.11.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
01.11.2012
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí organizuje 1. a 2. listopadu v Olomouci I. mezinárodní konferenci Bezpečná stavba zaměřenou na zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništích v České republice.
01.10.2012
Stavebnictví patří z pohledu BOZP k nejproblematičtějším oblastem. Dochází zde každoročně k velkému množství pracovních úrazů. Největší rizika představují jednoznačně zemní a výkopové práce a práce ve výšce.
01.08.2012
Zdroj:
Zaměstnanec vstupoval do prostoru, který nebyl dostatečně osvětlen a spadl do sněhové jámy na stavbě. K porušení předpisů BOZP došlo na straně zaměstnavatele i hlavního dodavatele stavebních prací.
23.07.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
14.06.2012
Zdroj:
Pracovník spadl z lešení na stavbě rodinného domu. Zjistilo se, že zaměstnavatel ignoroval předpisy BOZP.
05.06.2012
Zdroj:
Profesní seskupení Společná vize má za cíl zvýšení bezpečnosti práce na staveništích. V tomto oboru již Vize uspořádala celou řadu akcí, z nichž zatím poslední byl workshop "Bezpečná stavba", který se konal dne 22. 5. 2012 v Národním stavebním centru v Brně.
16.04.2012
Zdroj:
Koordinátoři BOZP na staveništi často nechápou svou úlohu správně a kladou na zhotovitele na stavbách požadavky, na které nemají právo. Pravomoci koordinátora a povinnosti zhotovitele uvádí na pravou míru Ing. Václav Kápl z OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu.
21.02.2012
Zdroj:
Pracovník se zdržoval v ohroženém prostoru stroje, byl zasažen břemenem do hlavy a odhozen na stěnu výkopu. Utrpěl zranění hlavy, páteře a pohmožděniny.
12.12.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Anna Samková z Ministerstva práce a sociálních věcí.
28.11.2011
Zdroj:
Stavebnictví je odvětví, v němž jsou zaměstnanci vystaveni vysokému pracovnímu riziku. V tomto článku si proto opět připomeňme důležitou úlohu koordinátora BOZP na staveništi.
19.10.2011
Zdroj:
Společná vize již uskutečnila řadu setkání odborníků a několik jich ještě připravuje do konce letošního roku. Přítomní jsou na nich seznamováni s problematikou práce koordinátora a s výhledy na možné budoucí změny.
10.10.2011
Stavebník prostřednictvím odborně způsobilé osoby koordinátora BOZP na staveništi má možnost již ve fázi zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, jejíž součástí je i Plán BOZP, významnou měrou ovlivnit realizaci výstavby.
30.05.2011
Zdroj:
Když 1.1.2007 začal platit zákon č. 309/2006 Sb., který ve své třetí části stanovil další povinnosti zadavatelům (investorům, objednatelům) staveb, jednalo se o výraznou novinku v našem právním řádu. Obsahem tohoto článku jsou poznatky z několikaletého fungování zákona.
14.02.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
19.01.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl, inspektor práce.
26.07.2010
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail