rizika

19.10.2012
Bezplatný on-line software, který vyvinula Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), pomáhá mikropodnikům a malým podnikům v celé Evropě provádět hodnocení rizik na pracovištích jednoduše a nákladově efektivně.
12.10.2012
Šestý ročník konference Společně bezpečně v Evropské unii na téma Partnerství v prevenci rizik se koná 22.10.2012 v Poslanecké sněmovně. Je pořádán pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a předsedkyně podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR Ing. Vladimíry Lesenské.
08.10.2012
Zdroj:
V rámci nové kampaně Evropské agentury pro BOZP (dále jen Agentura) pro období 2012 – 2013 na téma "Partnerství při prevenci rizik" se konal 1. října 2012 v sídle ČMKOS v Praze seminář "Účast zaměstnanců na prevenci rizik". Hovořilo se o činnosti Agentury a strategii evropských odborů v BOZP.
27.08.2012
Tento příspěvek, který zazněl na Konferenci BOZP v Ostravě, se zamýšlí nad kvalitou pracovně lékařské péče v souvislosti s procesem řízení rizik a kategorizací prací.
23.07.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
17.07.2012
V ideálním případě by všichni učitelé měli během své kariéry absolvovat odbornou přípravu týkající se BOZP a způsobu začlenění vzdělávání v oblasti rizik do své každodenní práce.
09.07.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděla Bc. Pavla Motyčková z Ministerstva zdravotnictví.
09.07.2012
Zdroj:
Největší světová kampaň v oblasti BOZP je zpět, a to s novým zaměřením. Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 nazvaná "Partnerství při prevenci rizik" spočívá v pomoci podnikům, pracovníkům a jejich zástupcům v tom, aby navázali spolupráci a správně řídili rizika, jimž evropští pracovníci čelí.
29.06.2012
Bezpečnost a ochrana zdraví se vyplatí, dokonce i v nepříznivých obdobích: Výroční zpráva agentury EU-OSHA za rok 2011.
28.06.2012
Podle nového přehledu literatury, který vypracovala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), máme významné mezery v povědomí o potenciálních rizicích souvisejících s nakládáním s nanomateriály v práci a rovněž závažné nedostatky ve způsobu, jakým jsou o těchto rizicích informováni lidé na pracovištích.
06.02.2012
Příspěvek, který zazněl na XXIV. mezinárodní konferenci BOZP "Aktuálne otázky bezpečnosti práce", seznamuje s projektem OIRA sloužícím k posuzování rizik v eropských malých podnicích. Je ve slovenském jazyce.
09.01.2012
Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Obsahem článku jsou hlavní metody pro vyhledávání a hodnocení rizik a jejich stručná charakteristika.
14.09.2011
Agentura EU-OSHA spouští přelomový projekt, který má usnadnit posuzování rizik v eropských malých podnicích.
12.09.2011
Mezi technickými zařízeními mají elektrická zařízení zvláštní postavení. Tématem týdne jsou pracovní úrazy a jejich příčiny na těchto zařízeních.
15.11.2010
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
01.07.2010
Zdroj:
Ačkoliv v Evropské unii pracuje v oboru úklidových služeb téměř 3,6 milionu osob, tento sektor bývá často opomíjen. Každý podnik potřebuje pracovníky úklidových služeb, ale tyto služby jsou jen zídka ve firmách považovány a nejdůležitější činnost.
31.03.2010
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
01.02.2010
Zdroj:
Cílem bezpečnosti práce je omezování rizik ohrožujících zdraví a životy lidí. Podívejme se tedy v aktuálním Tématu týdne na některé z metod identifikace nebezpečí a klasifikace rizik.
02.11.2009
Zdroj:
Článek představuje možnosti eliminace zranitelnosti průmyslového podniku s ohledem na vznik mimořádných událostí jako požár, výbuch a tím způsobené přerušení technologického procesu. Cílem příspěvku je seznámit se systémem řízení hospodářských rizik, která mají podstatný vliv při stanovování přijímaných opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro stanovení zranitelnosti jsou posuzována různá kritéria, a to v oblastech řízení technologického procesu, požární ochrany a procesní bezpečnosti.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail