pracovná pohoda

29.07.2011
Človek je na pracovisku súčasťou pracovného systému, ktorý je okrem neho tvorený strojom (technickou stránkou systému) a pracovným prostredím. Jednou z oblastí, ktorým je venovaná v súčasnosti vežká pozornosť, je aj vizualizácia pracoviska. Názorné zobrazenie informácií na vizuálnych tabuliach sa využíva vo väčšej alebo menšej miere na všetkých pracoviskách. Aby bol efekt z využitia týchto tabúž dostatočný, musia byť zachované určité zásady, ktoré sa týkajú spôsobu uvádzania informácií – vežkosti používaných znakov, farebného kontrastu medzi znakom a podkladom. Dôležitou je aj vzdialenosť čítania informácií, ako aj osvetlenie miesta, kde sú vizuálne tabule umiestnené. V príspevku je uvedený postup a výsledky merania čitatežnosti oznamovačov v závislosti od používania rôznych farebných kombinácií pri ich zobrazovaní.
04.04.2011
Pracovné prostredie je jedným z dôležitejších faktorov pri získavaní nových zamestnancov, ich udržaní a zvyšovaní ich výkonu a pohody, redukcii chýb zamestnancov, zníženiu neprimeranej pracovnej záťaže a únavy, práceneschopnosti, či chorôb z povolania. Dosiahnuť tú správnu rovnováhu vo firmách nie je jednoduché. Naviac zamestnanec svojou snahou, duševnou a fyzickou prácou pracovné prostredie nielen spoluvytvára, ale ho aj mení. Estetika pracovného prostredia, riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci patrí medzi nosné piliere prosperity a úspešnosti firmy. Cieľom článku je poukázať na dôsledky neustálej modernizácie, ktoré zvyšujú požiadavky na tvorbu a úpravu pracovného prostredia, ktorý je tvorený súborom vonkajších hmotných a nehmotných faktorov priamo pôsobiacich na zamestnanca a jeho prácu. Pozornosť je venovaná teoretickej i praktickej stránke pracovného priestoru, ktorý podľa analýz má byť priestorom úžitkovým, pohodlným, estetickým, bezpečným a hygienicky neškodným.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail