pády

01.07.2014
Zdroj:
Ukázku porušování BOZP a PO včetně komentáře poslal Rostislav Pelc.
05.06.2014
Zdroj:
Na skutečnost, že právní předpisy jsou neustále novelizovány a že u některých je již velká obtíž orientovat se, co v dané době vlastně platí, jsme si přivykli. Měnit ČSN již během jednoho roku po vydání je „novinka“, se kterou se budeme asi jen nesnadno smiřovat.
30.04.2014
Zdroj:
Ukázku porušování BOZP včetně komentáře poslal Ing. Václav Tourek.
04.03.2014
Zdroj:
Pracovník ve výškách vstupoval, kam neměl a spadl. Zjistilo se, že zaměstnavatel nevedl o zajišťování BOZP žádnou dokumentaci.
27.02.2014
Zdroj:
V článku jsou uvedeny názory autora článku na ověřování instalace – upevnění kotvících zařízení certifikovaných dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany proti pádu – Kotvící zařízení a dle ČSN P CEN/TS 16415 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení – Doporučení pro kotvící zařízení v případě použití více než jednou osobou.
17.02.2014
Zdroj:
Jakýmsi pomyslným základním stavebním kamenem při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou je kotvení. Bez odpovídajícího kotvení není možné provést bezpečné zajištění pracovníka před pádem z výšky nebo do hloubky, ani ukotvit lano či jiný prostředek umožňující dosažení pracoviště.
23.01.2014
Zdroj:
V druhé části článku uvádím informace o dokumentaci dodávané po instalaci kotvících zařízení dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany proti pádu – Kotvící zařízení (dále jen „norma) a ve vztahu k ČSN P CEN/TS 16415 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení – Doporučení pro kotvící zařízení v případě použití více než jednou osobou.
09.01.2014
Zdroj:
Pracovník pracoval ve výšce s motorovou pilou bez zajištění a zpětným rázem byl shozen na betonovou podlahu domu.
07.01.2014
Zdroj:
V článku jsou uvedeny informace o instalaci dodávané výrobcem kotvících zařízení a instalační dokumentaci dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany proti pádu – Kotvící zařízení.
27.11.2012
Zdroj:
Příčinou pracovního úrazu byla absence kolektivního či osobního zajištění proti pádu z výšky u probíhající stavby krovu střechy, které nebylo součástí projektové dokumentace, nebylo součástí plánu BOZP staveniště zajišťovaným zadavatelem stavby a stavba pro bydlení neměla zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním pro vybranou činnost ve výstavbě.
20.09.2012
Zdroj:
Pracovník se choval lehkovážně na montážní plošině a to bylo bezprostřední příčinou vzniku jeho závažného pracovního úrazu.
31.08.2012
Zdroj:
Pracovník na stáži z důvodu nedostatečného zajištění spadl do výtahové šachty.
13.04.2012
Zdroj:
Firma řádně nezakryla otvor v podlaze a pracovník jiné firmy provádějící kontrolu jím propadl do nižšího patra.
14.02.2011
Zdroj:
V poslední době lze zaznamenat nárůst realizovaných projektů záchytných systémů za použití kotvících bodů a systémů dle ČSN EN 795. Současně s tím však narůstá počet špatně provedených řešení, které v konečném důsledku mohou vést k vážnému zranění a smrti. Základní požadavek záchytných systémů (viz ČSN EN 363), aby uživatel systému byl zachycen před kolizí se zemí, konstrukcí nebo jakoukoliv jinou překážkou, není vždy dodržen.
13.12.2010
Zdroj:
V poslední době se stále častěji můžeme setkat se zásadními chybami v navrhování systémů určených k individuální ochraně před pádem, které mají sloužit při provádění udržovacích prací. Věnujme jim tedy pozornost v tomto Tématu týdne.
08.02.2010
I když akutní riziko sněhových kalamit momentálně pominulo, zima ještě zdaleka neřekla své poslední slovo a meteorologové slibují další příděl sněhu. Bílá nadílka však skýtá mnohá nebezpečí a tak jsme se spolu s kolegy ze společnosti Singing Rock - Polygon na jedno z nich podívali v tomto Tématu týdne, a to včetně názorné obrazové části.
23.03.2009
Harmonizace české a evropské legislativy znamenala pro teorii i praxi BOZP v rizikových podmínkách výrazný inovační impulz. Celkový efekt je však negativně ovlivňován formálními a věcnými chybami v přijatých dokumentech a dále systémovými poruchami v praktické aplikaci.
19.09.2007
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
18.10.2006
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová
20.07.2006
Německo uskutečnilo první kampaň odborových profesních svazů zaměřenou na zakopnutí, uklouznutí a pády na rovině. Úrazovost z těchto příčin klesla během dvou let o 26% a předčila tak všechna očekávání.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail